26.10.2016

Kontakterna mellan regionerna förstärks

Både företag och förtroendevalda intresserade av samverkan

I oktober fick Örnsköldsviks kommunstyrelses arbetsutskott under två dagar möjlighet att bekanta sig med Vasaregionen. Gruppen besökte bland annat företaget Wel-Mach Ab, som nyligen gått in som majoritetsägare i Örsnköldsviksföretaget Mekanotjänst, numera Mactech. Banden mellan regionerna förstärks därmed inom näringslivet, vilket välkomnats av flera aktörer.

De tolv medlemmarna i utskottet välkomnades till Vasa av stadsidrektör Tomas Häyry, landskapsdirektör Olav Jern samt Sture Udd, VD för UPC Center. Dagen därpå stod ett företagsbesök vid Wel-Mach på schemat. Wel-Mach Ab, som ingår i Österberg Group har under en längre tid sökt lämpliga företag att köpa upp på andra sidan Kvarken, och fick i somras tips om Mekanotjänsts konkursbo.

Mitt i semestertider skulle bud och finansiering ordnas med knapp tidtabell, men som enda budgivare med syfte att utveckla verksamheten istället för att montera den den, accepterades Wel-Machs bud. Offciellt tog de över företaget och nyanställde en del av kompetensen från och med den 1 september.

Ovik 3

Matias Österberg, VD för Wel-Mach Ab i Vasa, visar gästerna från Örnsköldsviks kommunstyrelses arbetsutskott runt i företagets produktionsutrymmen

 

I samband med företagsköpet blev Vasaföretaget leverantör till både försvarsindustrin och kärnkraftsindustrin och övertog produktionsutrymmen på ca 7000 m2.

- Vi fortsätter med samma produktion som Mekanotjänst hade, och strävar även till att utveckla den, berättade Matias Österberg, VD för Wel-Mach Ab. Maskinparken i Örnsköldsvik är helt fantastisk – verkligen ”top of the line” – och i princip vore det möjligt att fördubbla den tidigare omsättningen i fabriken.

Gästerna från Örnsköldsvik fick ta del av den intressanta historiken och utvecklingen av familjekoncernen, som inte enbart verkar i Finland utan även i Estland och Kina samt nu också Sverige.

Efter företagsbesöket och rundvandringen på Wel-Mach följde ett besök vid Bock’s Corner Village, där direktör Mathias Lindström presenterade Kvarkenrådets verksamhet och även projektet Midway Alignment närmare för gästerna.

Därefter berättade Jura Mikkonen, VD för Bock’s Corner Brewery Ab, om digitala innovationer på UPC samt om det planerade kunskapscentrat – ett österbottniskt Silicon Valley – vid Bock’s Corner Village.

 

Intrycket från gästerna efter besöket var mycket positivt

 

Ovik 9

Per Nylén, kommunalråd samt 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen och Anna-Britta Åkerlind, oppositionsråd och 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen, var två av gästerna från Örnsköldsvik. Deras intryck av regionen, företagen och gästvänligheten var väldigt postivt

 

- Vi har fått höra mycket intressant under de här dagarna, konstaterar Per Nylén, kommunalråd samt 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen. Gästvänligheten har varit enorm och vi kan konstatera att det finns all orsak att komma tillbaka.

Han får medhåll av Anna-Britta Åkerlind, oppositionsråd och 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Det har varit ett spännande besök och väldigt roligt att få lyfta blicken mot regionala frågor och bli påmind om hur viktiga de är, tillägger hon.

Som en sista programpunkt fick gruppen sedan lyssna på en presentation av NLC-Ferry/Wasalines VD Peter Ståhlberg ombord på färjan tillbaka till Sverige.

 Ovik 4

Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström i samspråk med Jens Österberg, styrelseordförande för Wel-Mach

 

Text och foto: Anna Sand

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"