19.12.2016

Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

WP1 - Funktionellt transportstråk

I WP1 har vi gått vidare med systemanalysen för stråket och haft en lyckad workshop i Lycksele angående mål och indikatorer. Just nu sammanfattas resultatet från workshopen och man förbereder den tredje och avslutade workshopen i Mo i Rana 8-9 februari. Parallellt med detta har vi även fått in nya case och pilotförslag som kommer att rulla igång efter jul i samarbete med företag från stråket. Men mer om detta nästa år!
/Jeanette Kjellberg


WP2 - Strategier får stråkutveckling

Upphandling av koordinator, till i huvudsak WP2, är klar. Uppstartsmöte med konsulten hölls i slutet av november. Närmare presentation om konsulten och hans arbetsuppgifter kommer att återges i början av år 2017. Tillsammans med svenska Trafikverkets processtöd, Ulf Pilerot, pågår planering av aktiviteten gränsöverskridande trafikstrategi.
/Inger Carstedt


WP3 - Framtida samverkansformer

Planeringen och förberedelserna inför workshopen i Folkets Hus i Umeå 12 – 13 januari 2017 är i slutskedet. Syftet med workshopen är att ta del av erfarenheter av gränsöverskridande samarbeten och olika samarbetsformer i olika länder och längs flera korridorer/stråk.

Under workshopen behandlas:
- Framgångsfaktorer, för- och nackdelar med respektive samarbetsform/struktur samt ”knäckfrågor
- Samarbete när det gäller logistik och transport (infrastruktur, terminaler, hamnar, logistiknätverk mm)
- Samarbete på andra områden: näringslivsutveckling (kluster mm), forskning, utbildning, kultur - Samspel lokalt-regionalt-nationellt-EU (bl. a TEN-T)
/Grete Vesteraas

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"