21.02.2017

Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

Status WP1 - Funktionellt transportstråk:
Den 8-9 februari genomfördes den sista av tre workshops inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen som genomförs i arbetspaketet. Analysen utgår från hur transportsystemet fungerar idag, hur det bör fungera om 15-35 år och prövar sedan olika strategier för att nå målsättningarna. Slutligen rekommenderas en av dessa strategier och arbetet presenteras i rapportform under mars månad.
Systemanalysen kommer att ligga till grund för kommande arbete kring trafikstrategi och omfattar också ett interaktivt kartmaterial. Inom ramen för Rambölls uppdrag ingår också att konstruera en metod för att följa utvecklingen i E12-stråket över tid. Detta ökar kunskapen om stråket, skapar mätbarhet och utvärderbarhet.
- Andreas Forsgren

Case i WP1:
Flera case är uppstartade. Ett av dessa kommer att ha testkörningar inom en snar framtid:
Maxmoduler Produktion AB är ett Lycksele företag som tillverkar bodar/moduler. Företaget sysselsätter i dag 47 personer och producerar ca 800 bodar årligen.
Maxmoduler i Lycksele önskar göra en testkörning med sina bodar från Lycksele ut till kund via järnvägen. I dag går alla transporter med lastbil men företaget önskar gå över till järnvägstransporter, detta både för att transportera mera miljövänligt och förhoppningsvis få en bättre ekonomi i transporterna. Kunderna har även krav på miljövänliga transporter. Testkörningar Lycksele - Göteborg/Lycksele - Stockholm kommer att genomföras vecka 11 och 13 med två järnvägsvagnar lastade med 4 bodar vid respektive tillfälle.
- Grete Vesteraas

Status WP2 - Strategier får stråkutveckling:
Arbete pågår med sammanställningen av tre länders nationella infrastrukturplaneringsprocesser. Underlaget beräknas vara färdigt 31 maj 2017.

En gränsöverskridande trafikstrategi för E12 stråket processas fram i en medskapandeprocess enligt TRAST eller POLYSUMP. Första workshop blir i Lycksele 26 april.
En trafikstrategi innehåller vision och målbild för hela stråket. Den beskriver hur transportsystemet i stråket bör utformas och ger en grund för hur stråket långsiktigt ska hantera och prioritera komplexa transportfrågor i ett helhetsperspektiv.
- Inger Carstedt

Status WP 3 - Framtida samverkansformer:

I mitten på januari samlades runt 30 deltagare i Umeå från både, Norge, Sverige och Finland för att lyssna till presentationer av olika samverkansformer och erfarenheter från dessa. Läs mer om denna träffen HÄR.

Save the date: Nordligt Forum 25-27 oktober 2017. Här kommer vi att diskutera både innehåll och samverkansform i E12 Atlantica geografin framöver.
- Grete Vesteraas

 

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport - Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"