30.03.2017

Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

Projektledare Anna Måtts-Fransén (Vasek) kommer att inleda sin föräldraledighet den 14 april och Pekka Mäkinen (Vasek) tar därmed över koordineringen för Finlands del och fortsätter projektledarskapet tillsammans med Andreas Forsgren (Umeå kommun).

Anna vill tacka partnerskapet för ett gott samarbete och önskar projektet och hennes kollegor lycka till.
– Detta har varit ett minst sagt spännande projekt att få vara med och både forma och leda. Partnerskapet har stort potential och goda traditioner att bygga vidare på. Vi är duktiga på att jobba på olika nivåer parallellt när det kommer till logistikutveckling och jag ser fram emot att ta del av projektets resultat när jag återvänder från föräldraledigheten.

Vi önskar Anna lycka till!

PekkaAnnaAndreas

Pekka Mäkinen (Vasek) tar över koordineringen för Finlands del då Måtts-Fransén (Vasek) kommer att inleda sin föräldraledighet. Pekka delar därmed projektledarskapet tillsammans med Andreas Forsgren från och med mitten av april 2017

Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport:

WP1:
Kärngruppen för WP1 har lämnat sina kommentarer till systemanalysen och arbetet förväntas vara klart i april och delvis användas i workshopen för trafikstrategin i Lycksele den 26 april (inbjudan på finska). Projektet har en ny pilot på gång tillsammans med näringslivet gällande metoder för ökade godstransportvolymer mellan Västerbotten och Österbotten. Arbetet ska visa hur nätverksutbyte kan stödja och optimera användandet av transportinfrastruktur i stråket och på detta sätt fungera som vägledning för andra liknande case.
/Anna Måtts-Fransén

WP2:
I takt med att WP1 börjar leverera underlag så växlar arbetet i WP2 upp allt mer. Den 26/4 har utformningen av gränsöverskridande trafikstrategi kick-off i Lycksele. Trafikstrategin ska utformas och förankras i en medskapandeprocess så glöm inte bort att anmäla er till denna viktiga träff!   Sedan tidigare pågår författandet av en rapport som jämför de nationella planeringsprocessera i Norge, Sverige och Finland och utreder huruvida planeringsprocesserna i sig själva utgör gränshinder. Rapporten syftar till att utgöra dialogmaterial för en diskussion med Trafikverken i ämnet gränsöverskridande infrastrukturplanering och arbetsgruppen samlas för gemensam workshop 5/4.
/Andras Forsgren

WP3:
Save the date: Nordligt Forum 25-27 oktober 2017. Här kommer vi att diskutera både innehåll och samverkansform i E12 Atlantica geografin framöver.
/Grete Vesteraas

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport - Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"