07.02.2017

Matka 2017 – en lyckad satsning för projektet Spotlight High-Low Coast

Det gränsöverskridande projektet Spotlight High-Low Coast presenterade sig 18–22.1 på den nordiska resemässan MATKA2017 och Matka Workshop Day. De två första dagarna riktade sig till branschfolk medan fredag till söndag var reserverade för allmänheten.

Matka Workshop Day är ett B2B matchmaking event som samlar professionella inom resebranschen från hela världen som vill etablera affärskontakter samt upptäcka nya reseanledningar och områden att sälja. Spotlight deltog och hade möten med ett tjugotal researrangörer samt media.

projektpersonal Spotlight Matka.JPG

Projektledarna är nöjda med satsningen.
På bild Marianne Sjöström från Kvarkenrådet, Peter Källberg från Vasaregionens utveckling och Mia Karlsson från Höga Kusten Destinationsutveckling

– Över lag fick vi mycket positiv respons på de temabaserade paketförslag som vi jobbat fram i projektet och som omfattar två länder, tre destinationer och ett gemensamt världsarv. En tysk researrangör, som redan nu har Höga Kusten och Umeåregionen i sitt reseutbud, såg mervärdet i att ta med Kvarkens skärgård, inklusive färjetransporten över Kvarken, i sitt program för att få ett ännu mera attraktivt alternativ att sälja, berättar Marianne Sjöström, projektledare vid Kvarkenrådet.

Även en stor skandinavisk resegrossist, vars kundkrets finns i bl.a. hela Europa, är beredd att i sitt utbud ta med de paket som tagits fram i projektet.
– Vi som jobbar i Spotlight är naturligtvis väldigt glada för intresset, tillägger Mia Karlsson, projektledare vid Höga Kusten Destinationsutveckling.

Under de publika dagarna hade Spotlight en liten avdelning i Visit Swedens monter, där även sju andra välkända besöksmål, t.ex. Abba-muséet, fanns representerade. – Eftersom mässan pågick i Finland och när två tredjedelar av projektet rent geografiskt ligger i Sverige, upplevde vi det som naturligt att synas tillsammans med Visit Sweden, säger Peter Källberg, projektledare vid VASEK.

En av besökarna var Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i Finland, och han var imponerad över det turistiska samarbetet över gränserna.
– Spotlight High-Low Coast är ett utmärkt exempel på svensk-finskt samarbete. Jag hoppas att jag snart ska få möjlighet att besöka det gemensamma världsarvet och lära mig mer om samarbetsprojektet över Kvarken, sade Ahnlid.

– Bland mässbesökarna var det många som visade positivt intresse för våra tre regioner som omfattas av projektet, dvs. Höga Kusten/Kvarkens skärgård samt Umeåregionen, och planerar in en rundresa redan för inkommande sommar. Sammanfattningsvis ser vi från projektets sida att det var en lyckad satsning, att i samverkan med de regionala turismorganisationerna Visit Vasa, Höga Kusten Turism och Visit Umeå, delta i ett evenemang som riktar sig till både branschfolk och allmänheten, summerar Erja Back, projektledare vid Visit Umeå turistcenter.

Mässan är populär och lockade i år omkring 71 000 besökare med 920 utställare från över 80 länder.

Spotlight stand Matka.JPG3

Det Interreg Botnia-Atlantica finansierade projektet Spotlight High-Low Coast hade en liten avdelning i Visit Swedens monter.

 

Intrerreg BA ENG RGB

Projektet High-Low Coast är EU-finansierat genom INTERREG Botnia-Atlantica. Projektet är ett gränsöverskridande världsarvs- och turismprojekt med uppgift att ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt.

Projekttiden fortgår till 31.5.2018.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"