29.03.2016

Välkommen på diskussion om samarbete i den nordliga regionen 17 maj 2016

Välkommen till diskussion om samarbete i den nordliga regionen

Datum: 17 maj 2016
Tid: Kl. 12.00 – 17.00 samt middag kl 18.00 på Länsresidenset i Umeå, se bifogad inbjudan
Plats: P5, Storgatan 46 A, Umeå

Umeå kommun, Vasa stad och Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland inbjuder till
diskussion kring nordligt samarbete och gemensamma frågor i regionen. Det är redan klart med
deltagande från Finlands trafik- och kommunikationsminister Anne Berner samt kommunalråd
och tjänstemän från Umeå och Vasa. Temat behandlades redan ifjol på Finlandsarenan i Björneborg
(motsvarigheten till Almedalen) och nu fortsätter diskussionerna med regionalspecifika program i
Umeå, Rovaniemi och Uleåborg.

Vilka konkreta samarbeten finns redan och vad finns det för möjligheter till ett intensifierat samarbete?
Ett preliminärt program finns bifogat, ett slutligt program kommer att skickas ut strax innan 17 maj.

Vänligen, anmäl dig här senast 10 maj. Deltagandet är avgiftsfritt.
Varmt välkommen,

Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Umeå kommun och Vasa stad
Kontakt: Åsa Fällman, näringslivsutvecklare, Umeå kommun asa.fallman@umea.se
Jonna Similä, programkoordinator, Hanaholmen, jonna.simila@hanaholmen.fi

 

image003          image005         image007

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"