04.10.2016

Välkommen på workshopen Turist i din egen region 25.10.2016

Nätverket VSA Creative Connections arrangerar nu den första workshopen i serien "Hemma hos" med Österbottens förbund som värd.

Den 25 oktober funderar vi tillsammans bl.a. på följande frågor:

Hur kunde vi bli mer medvetna om vilka möjligheter till bl.a. rekreation, fritidssysselsättning och kulturupplevelser som finns i vår egen hemkommun eller region? Hur gör vi österbottningarna till turister i sin egen region?

Hurudana nätverk bildar de existerande möjligheterna? Vilka synergier kunde där finnas?
Kom med och dela med dig av dina tankar kring de här frågorna! Workshopen inleds av miljösakkunnig Christine Bonn. Vi avslutar kvällen med en saltbit, fri diskussion och nätverkande.

Hemma hos är en serie workshopar vars mål är att hjälpa yrkesutövare inom de kreativa branscherna att nätverka med experter inom andra branscher och tillsammans hitta nya lösningar på olika typer av problem.

Anmäl dig senast 22.10: www.lyyti.in/VSACreativeConnections

Välkommen!
VSA Creative Connections
Facebook: VSACreativeConnections

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"