17.09.2013

Workshop ”Strategi för biogasutbyggnad i norra Sverige och mellersta Finland” 7.11 på Folkets Hus

Vill du vara med och ta fram en strategi för utbyggnaden av biogas i Västerbotten, Västernorrland och Österbotten?

Välkommen på workshop med BioFuel Region och Stormossen Ab. Se fram emot intressanta diskussioner kring frågor som: Hur kan vi så effektivt och långsiktigt som möjligt öka biogasproduktionen i regionen? Finns det samverkansmöjligheter för att underlätta biogasutvecklingen? Hur kan vi utnyttja vår biogas på bästa sätt?

Tid: torsdag den 7 november, lunch klockan 12.30 och workshop klockan 13.30 till 16.30
Plats: Folkets Hus, Umeå

Biogas Botnia är ett projekt som drivs av BioFuel Region och Stormossen Ab. Vi jobbar med samverkan och kommunikation för att öka biogasproduktion, förbättra användningen och för att skapa en robust biogasbransch i norra Sverige och mellersta Finland.

PROGRAM

Mer information om Biogas Botnia hittar du på www.biogasbotnia.eu

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"