19 / 06 / 2019

Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

Det gränsöverskridande projektet MABA II (Midway Alignment Botnia Atlantica II) har kommit i mål; nu sammanställs projektresultaten inför slutrapporteringen och aktiviteterna är på slutrakan.

Det gränsöverskridande projektet MABA II (Midway Alignment Botnia Atlantica II) har kommit i mål; nu sammanställs projektresultaten inför slutrapporteringen och aktiviteterna är på slutrakan. Projektet har haft en avgörande roll i fråga om den nya färjan för trafiken över Kvarken, men förväntningarna överträffades då man redan i god tid innan projketslut hann beställa den nya specialanpassade färjan.

– MABA II har funnits till för att ta fram underlag, däribland underlag för beslut både gällande myndigheter och finansieringsinstitut. Dessa underlag har varit nödvändiga för att kunna ta juridiskt korrekta och finansiellt sunda beslut och för att på så sätt trygga kommunikationerna över Kvarken på lång sikt, vilket är en förutsättning för allt övrigt gränsöverskridande samarbete i regionen, berättar Kvarkenrådets direktör och projektledare Mathias Lindström.

– Underlagen levererats så att den nya specialanpassade färjan kunnat upphandlas och avtalet tecknats redan i god tid innan projektslut. Projektet har bidragt till att vi fått färjeprojektet i mål. Detta är således ett exeptionellt konkret och lyckat projekt var resultat markant påverkar utvecklingen i regionen.

Lysande resultat och mycket produktivt projekt

De huvudsakliga förväntade resultaten, dvs ökat antal preciserade strategier kring hållbara öst-västliga transportlänkar och att det vid slutet av projekttiden skall finnas underlag så att myndigheter ska kunna fatta beslut om vidare åtgärder är förverkligade. Därmded har samtliga huvudåtgärder genomförts, såsom;
– utredning av finansieringsalternativ
– beslutsunderlag för investeringar i både kommun, stat och Europeiska investeringsbanken
– analys av slutgiltig färjedesign
– analys av tidigare CEF ansökan
– utredning av Kvarkenhamnarnas TEN-T status och Core-kopplingar
– intressebevakning och diskussioner med berörda myndigheter på nationell och EU-nivå
– upphandlingsunderlag för färjan och hamnarna
– osv.

Återstående projekttiden kommer gå åt till att dokumentera processen och åtgärder, samt att informera nyvalda finska riksdagsledamöter och nyinvalda medlemmar i Europeiska parlamentet. Även påverkansarbetet mot nationella och EU-myndigheter kommer att fortgå ända till projektslut i syfte att trygga regionens intressen i samband med TEN-T revision.

Projekttiden: 2016-09-15 – 2019-09-30
Projektets totalbudget är 827 500 euro, och finansieras genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-programmet, samt regional finansiering från Kvarkenrådet/Nordiska Ministerrådet, Infrastruktur i Umeå AB INAB, Umeå kommun, Region Västerbotten, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Österbottens förbund.

MABAII logo