08 / 10 / 2021

Staden Kurikka presenterar sig för Kvarkenrådet EGTS styrelse

Kurikka stad vill vara en engagerad aktör som är med och utvecklar Kvarkenregionen
Kurikka stad är en av de nya röstberättigade medlemmarna i Kvarkenrådet EGTS. Stadsdirektör Anna-Kaisa Pusa representerar Kurikka i styrelsen och hon valdes i maj till en av tre viceordförande i samband med det första årsmötet som rådet höll i sin nya form EGTS.

Fredagen den 8 oktober sammanträder styrelsen för första gången i sin nya organisationsform i Kurikka. Till mötet samlas representanter från hela Kvarkenregionen och under dagen behandlas bl.a. utarbetandet av en ny strategi, nya medlemsansökningar och nya projektidéer. Dessutom kommer regionens representanter att få bekanta sig närmare med Kurikka.

Kvarken-Destinations-1066 (1)

Olavi Kandolin, ordförande för stadsstyrelsen i Kurikka

– Staden Kurikka har alltid varit belägen invid riksväg 3 till Vasa och det har varit naturligt att göra affärer med Vasaregionen. I hundratals år har företag i Kurikka blomstrat just tack vare detta. Nu vill vi stärka samarbetet i den här riktningen och därför är medlemskapet viktigt för oss. Vi vill tänka ännu mer internationellt, och rikta blickarna till andra sidan havet dit förbindelsen nu blivit mycket snabbare tack vare det nya fartyget. Där finns det väldigt många industrier och vi kan i vår tur erbjuda bland annat en betydande underleverantörsindustri som ligger i utvecklingens framkant. Med hjälp av det här samarbetet vill vi vara med och utforma och bygga det här nätverket, säger Olavi Kandolin, ordförande för stadsstyrelsen i Kurikka.
Kvarken-Destinations-1066 (1)

Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör i Kurikka

– De strategiska fokusområdena i Kurikka är företagande, internationalisering och välbefinnande. Medlemskapet i Kvarkenrådet EGTS förstärker Kurikkas roll som en regionstad i utveckling, en av de starkaste inom jordbruket i Finland. Staden är en knutpunkt för många vägar och vi värnar om utvecklingen av E12, dvs. riksväg 3. Biogas och vindkraft produceras redan nu i staden och vi vill vara en engagerad aktör som är med och utvecklar Kvarkenregionen. Medlemskapet ger en fantastisk möjlighet att delta i gemensamma nätverksprojekt i frågor som är viktiga för vår stad, tillägger Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör i Kurikka.

Kurikka stad vill vara en engagerad aktör som är med och utvecklar Kvarkenregionen

Kvarkenrådet EGTS, Kvarkenregionen och Kvarkenrådets verksamhet

Kvarkenrådets nya organisationsform EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete) som trädde i kraft år 2021 fortsätter samarbetsorganisationen Kvarkenrådets nästan 50-åriga arbete. EGTS är EU:s egna organisationsform för gränsöverskridande samarbete. Efter att föreningsstatusen ändrats kan nya röstberättigade medlemmar godkännas till styrelsen. 

Kvarkenrådet arbetar för att främja och utveckla en stark och livskraftig region genom gränsöverskridande samverkan. Vi fungerar som en neutral samarbetsplattform för våra medlemmar och aktörer inom Kvarkenregionen.

Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att:

  • erbjuda en samarbetsplattform för alla aktörer i regionen
  • minska och eliminera gränshinder
  • öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå
  • aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk
  • tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling främst inom följande områden: näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur, miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur.

Kvarkenregionen omfattar de tre österbottniska landskapen samt Västerbottens län och Örnsköldsvik kommun i Sverige. Kvarkenrådets medlemmar består av kommuner, städer, region- och landskapsförbund i Kvarkenregionen.

 

Läs mer om Kvarkenrådet EGTS och dess verksamhet på: kvarken.org och närmare om medlemskap HÄR