29 / 01 / 2021

Kursen med samarbete över gränserna i fokus får fortsättning

Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa arrangerar kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen även 2021

Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, samarrangerade ifjol en kurs där studenterna fick en inblick i vilka utmaningar och möjligheter det finns för företag i Kvarkenregionen. Kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen får fortsättning 2021.

Kursen ger studenterna ett perspektiv på Kvarkenregionen som område ur affärssynvinkel. Det handlar om regional utveckling, nordiska planeringssystem och företag samt språk och kultur.

Kursens övergripande akademiska syfte att är att systematiskt studera förutsättningarna för regional utveckling, gemensamma ekonomiska och strategiska målsättningar med barriärer såsom språk, kultur, historia, avstånd, regelverk och administrativa gränser. Målet är att studenterna skall kunna arbeta med gränsöverskridande verksamheter såsom ekonomisk utveckling, planering, företagssamarbete m.m. i gränsområden i allmänhet.

Samarrangemanget finansieras delvis med medel från Kvarkenrådet.

Läs mer: på Umeå universitets sida eller på Hanken Svenska handelshögskolans sida