05 / 06 / 2018

Kutsu/Inbjudan: Passion for Nordic 13.6.2018 18.00-21.00 Bock`s Corner Village

Viexpos och de österbottniska landskapens speciella styrka är den naturliga kontakten till Skandinavien. Från den österbottniska kusten är kontakten naturlig, språken och kulturen bekanta, förbindelserna goda och samarbetstraditionen stark.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Viexpos och de österbottniska landskapens speciella styrka är den naturliga kontakten till Skandinavien. Från den österbottniska kusten är kontakten naturlig, språken och kulturen bekanta, förbindelserna goda och samarbetstraditionen stark. Kustens exporttraditioner till övriga Norden sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden – Viexpos egen historia som exportfrämjare till år 1970.

Nu vill vi berätta också åt övriga Finland varför det går som på Strömsö hos oss; vi är den företagstätaste regionen och en byggare av Export-Finland, våra sysselsättningssiffror är utmärkta och vårt sociala kapital starkt, och vi betonar betydelsen av det nordiska samarbetet. Med den nordiska välfärdsmodellen, kvaliteten, kunnandet och förtroendet har vi en enorm konkurrensfördel som vi vill erbjuda också andra att dra nytta av.

Denna vår har vi inlett lanseringen av NordicHub – en nationell kompetenshub för nordiskt affärskunnande. Vi jobbar intensivt tillsammans med många aktörer, och den 13.6 kl. 18–21 samlas vi till en Passion for Nordic-kväll på Bock´s Corner i Vasa. Under det interaktiva evenemanget öppnar vi tillsammans nya perspektiv på vårt Nordic Growth Region-koncept under ledning av Mari K. Niemi, ledare för Innolab vid Vasa universitet.

Kvällens program

Med tanke på serveringen ber vi dig fylla i anmälan via länken senast 8.6.2018 http://bit.ly/PassionForNordic. Du kan också komma utan att ha anmält dig ifall du kan bekräfta ditt deltagande först senare.

Varmt välkommen!