10 / 12 / 2020

Kvarken Destinations – Stor potential och många trumfkort

Budskapet från internationella researrangörer är att man ute i Europa gärna betraktar vårt gemensamma område – Kvarken - som en helhet. Destinationens hänförande kontraster är viktiga utgångspunkter i projektet Kvarken Destinations som startats i syfte att öka antalet besökare i Kvarkenregionen.

Kvarken sätts på kartan för de europeiska turisterna

Budskapet från internationella researrangörer är att man ute i Europa gärna betraktar vårt gemensamma område – Kvarken – som en helhet. Destinationens hänförande kontraster är viktiga utgångspunkter i projektet Kvarken Destinations som startats i syfte att öka antalet besökare i Kvarkenregionen.

Detta synsätt ska implementeras i turismföretagens planer och aktiviteter, och projektets huvudsakliga mål är att öka antalet utländska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Bland de samarbetspartners man arbetar med i projektet finns tyska företaget Nordic Markering, som specialiserat sig på B2B-koncept riktade till researrangörer i de tysktalande, europeiska länderna.


Jan Badur på Nordic Marketing, ett tyskt resemarknadsföringsföretag, ser stor potential i Kvarken som resmål för bland annat tysktalande turister.
- Det viktigaste för turistaktörerna och företagen i området är att se Kvarkenregionen som en helhet och utveckla samarbetet dem emellan på basen av detta, för att skapa helhetskoncept som kan erbjudas till besökarna.

– Vår uppgift är att bistå projektet i arbetet med att ta fram koncept för gemensamma och intensifierade marknadsbearbetningsinsatser så att researrangörerna kan sälja områdets produkter. Vi skapar nätverk, utbildar och förbereder samt informerar och skapar värdefulla försäljningsverktyg för researrangörerna i form av manualer som innehåller destinationens utbud. I detta projekt är vår uppgift att göra Kvarken som område känt ute bland turisterna i Europa, berättar Jan Badur, verkställande direktör på Nordic Marketing.

Enligt Jan är Kvarken som begrepp och geografiskt område fortfarande relativt okänt ute i Europa.
– Många hör om det för första gången och vår uppgift är att bygga en kunskapsgrund som gör att researrangörerna kan föra budskapet vidare till resenärerna.

I området finns enligt Badur många styrkor som man kan ta fasta på.
– Redan det faktum att det handlar om två olika länder är en stor styrka. Resenärerna kan besöka båda länderna på samma resa, och endast en kort båttur skiljer dem åt. Havet i sig och förstås skärgården och naturen har stor dragningskraft och världsarvet likaså. Unesco är ett känt ”brand” ute i Europa, som har många kulturella världsarv – men ett Unesco naturvärldsarv är nytt för många, tillägger Badur.

Att Kvarken omfattar två länder är en styrka ur turismföretagens synvinkel – likaså att det är lätt att hålla avståndet här. Att området dessutom har ett naturvärldsarv fungerar som ytterligare en marknadsföringsfaktor.

Med det aktuella världsläget som utgångspunkt har de facto hela Skandinavien och Norden också ett trumfkort på hand, eftersom det här är så lätt att hålla avstånd. Finlands image har bibehållits positiv och landets sätt att hantera pandemin kommer att vara en fördel när resandet får fart igen. - Men vi ser redan tecken på nya trender då det gäller de europeiska turisternas sätt att resa. Det kommer att bli allt mer vanligt att man reser runt med egen bil eller hyrbil – på bekostnad av både gruppresor och kryssningar, konstaterar Badur. Potentialen i Kvarken-området är mycket stor, och inom projektet strävar man nu till att hitta lösningar på de svagheter som finns.

– För tillfället finns inte tillräckligt mycket gränsöverskridande samarbete mellan turistföretagen och destinationsbolagen inom området. En strategi för digital profilering för det gemensamma området saknas tillsvidare och samarbetet mellan företagen behöver utvecklas, anser Badur. Man har hållit flertalet workshops i säljsyfte och skapat digitalt material för att presentera området för de europeiska researrangörerna. Nästa steg är att kalla dem på visning till Kvarken för att lära känna området bättre – kan även genomföras på virtuell väg.

Till Kvarken kommer inte de tyska turisterna för en förlängd weekend, utan för en eller två veckors rundresa – gärna med maxat program. Samordningen är därför helt avgörande – destinationen måste kännas som en helhet för besökarna. - De vill helst ha färdiga paket med besöksmål och destinationer, upplevelser och programpunkter. Det är här det största arbetet måste göras nu – men också där den största potentialen finns, avslutar Badur.

Text: Anna Sand
Foto: Pressbilder och Destination Kvarkens contentbankbilder av Janicke Hansen och Lola Akinmade Åkerström