12 / 07 / 2018

Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”

Kvarken Link AB som utreder förutsättningarna för en ny färja i Kvarken mellan Vasa och Umeå har efter en omfattande analys av inkomna intresseanmälningar nu inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången” genom att lämna in bindande anbud på en ny färja.

PRESSMEDDELANDE 12.7.2018 – Kvarken Link AB

Kvarken Link AB som utreder förutsättningarna för en ny färja i Kvarken mellan Vasa och Umeå har efter en omfattande analys av inkomna intresseanmälningar nu inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången” genom att lämna in bindande anbud på en ny färja. Av de fyra inbjudna varven är tre europeiska och ett asiatiskt.

– Det är ett mycket omfattande arbete som ligger bakom beslutet, säger ordföranden i Kvarken Link’s styrelse, stadsdirektör Tomas Häyry, Vasa och fortsätter:
– Det känns utomordentligt tillfredsställande att vi trots det omfattande analysarbetet av intresseanmälningarna kunnat genomföra ett designarbete för den nya färjan samtidigt som vi håller tidplanen för projektet, säger Tomas Häyry.

– Känns bra att vi kan presentera en design av ett fartyg som är specialanpassat för vår trafik här i Kvarken säger verkställande direktör Peter Ståhlberg, Wasaline och fortsätter:
– Vi kan efter leverans garantera en fortsatt trafik med ett miljövänligt fartyg som jag hoppas blir ett ”showcase” för vårt energikluster. Våra passagerar- och fraktvolymer bevisar att vi behöver tilläggskapacitet för tillväxt i regionen. Nu gäller det för alla leverantörer att bjuda ut den nyaste tekniken till varven som skall offerera fartyget och faktiskt bevisa viljan att få ett fartyg med de senaste innovationerna säger Peter Ståhlberg.

– Den tidplan som vi arbetar efter är följande, säger Kvarken Links VD Bertil Hammarstedt:
– Information till de fyra inbjudna varven har genomförts i Vasa den 10 och 11 juli 2018.
– Anbud från varven skall vara Kvarken Link AB tillhanda senaste den 31 augusti 2018.
– Utvärdering, förtydliganden, förhandlingar med såväl varv som finansiärer sker under perioden september 2018 så att kontrakt kan tecknas före årsskiftet 2018/2019.

Leveranstidpunkt för den nya färjan är den 30 april 2021.

Den finska regeringen har utlovat stöd på 25 mEuro och EIB har meddelat sitt positiva ställningstagande att sökt lån beviljas när kontraktet med varv har tecknats, fortsätter Bertil Hammarstedt.

– Såväl alliansregeringen som den nuvarande regeringen i Sverige är däremot kallsinniga. Trots de norrländska företagens uttalade behov, Universitetets och Regionens samverkan när det gäller utbildningen av finska studenter och sjukvårdssamarbete, trots stöd från bland annat Mittnordenkommittén visar den svenska regeringen inget intresse. Detta är så mycket mer förvånande eftersom dåvarande s-talesmannen i trafikpolitiska frågor, numera gruppledare för (s) i Riksdagen Anders Ygeman före förra valet kritiserade alliansen för ointresse och krävde åtgärder för att säkra Kvarkenförbindelsen, avslutar Bertil Hammarstedt.