21 / 01 / 2019

Kvarken Link har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet med RMC

Kvarken Link och Rauma Marine Constructions har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet för den nya bil- och passagerarfärjan mellan Vasa och Umeå.

Kvarken Link och Rauma Marine Constructions har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet för den nya bil- och passagerarfärjan mellan Vasa och Umeå.

Ordförande i Kvarken Link, Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa riktar ett stort tack till alla inblandade framförallt till alla ministerier, politiker och samarbetsparter som gjort detta möjligt.

”Med detta säkerställer vi trafiken och den viktiga förbindelsen i Kvarken samt utvecklar regionerna ytterligare. Detta projekt har pågått sedan 2011 och känns otroligt bra att få detta i mål.”

Kontraktssumman för den nya färjan är cirka 120 miljoner euro. Färjan ska kunna ta 800 passagerare och ha en lastkapacitet på 1500 filmeter för långtradare. Kvarkenfärjan kommer att planeras med miljövänlighet i fokus: den kommer att drivas av ett hybridsystem som består av en kombination av så kallade dual fuel maskiner, vilket i praktiken innebär flytande natur- eller biogas eller marindiesel, samt batteridrift. Färjans isklass 1A Super garanterar att fartyget klarar av Kvarkens utmanande isförhållanden så självständigt som möjligt.