11 / 02 / 2021

Kvarkenrådet är nu det första nordiska EGTS-området

EU:s officiella tidning Official Journal of the European Union har idag publicerat förändringen. Därmed kan vi nu erbjuda regionen en ännu mer intressant samarbetspartner ur alla perspektiv!

Processen från en registrerad förening till Kvarkenrådet EGTS, ett stabilt juridiskt organ, är därmed nu över mållinjen!

EU:s officiella tidning Official Journal of the European Union

Läs mer om vad Kvarkenrådet EGTS: kvarken.org/egts/