24 / 10 / 2022

Kvarkenrådet EGTS har ansökt om finansiering till tre nya projekt

Kvarkenrådet har på uppdrag och i samråd med sina medlemmar och partners ansökt om finansiering till tre nya projekt från EU-programmet Interreg Aurora. Projekten är Bothnian Coastal Route, Bothnia Green Energy och en förstudie för Nordic Battery Belt.

Bothnian Coastal Route är ett turismprojekt med målet att öka kännedomen av kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkning. Genom projektet vill man öka anledningarna till att besöka platsen och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och hållbar turism. Målet är att projektet ska pågå från början av 2023 till slutet av 2025. 

– Med ett starkt partnerskap och med en kedja av närliggande destinationer på finska och svenska sidan går vi tillsammans ut i en större geografi inom det nya Aurora-programmet. Idén om att utveckla turismen längs med kustrutten kring Bottniska viken och över Kvarken förefaller intressant och är aktuellt, och att utveckla lokala destinationer är viktigt för Auroraregionen, säger projektchef Marianne Sjöström 

Partnerskapet i Bothnian Coastal Route består av Kalajoki stad, Luleå Business Region, Uleåborg stad/ Business Oulu, Vasaregionens Utvecklingsbolag VASEK, Visit Skellefteå och Visit Umeå med Kvarkenrådet som partner och samordnande stödmottagare. 

Bothnia Green Energy är ett projekt med vilket man vill påskynda innovation och utveckla hållbara energilösningar. Genom projektet vill man organisera en gemensam plattform som samlar universiteten, industrin och myndigheterna samt öka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag och påskynda den gröna omställningen genom ökad kommersialisering.  

– Världsläget med energibrist och klimatmål ställer allt större krav på hållbara, effektiva och klimatvänliga innovationer. Ett starkare nordiskt samarbete för utveckling av innovation och ekosystem blir allt viktigare, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström 

Projektpartnerskapet i Bothnia Green Energy består av Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utvecklingsbolag KOSEK, Merinova, Science City Skellefteå, Umeå kommun, Vasaregionens Utvecklingsbolag VASEK och Övik Energi med Kvarkenrådet som partner och samordnande stödmottagare. Målet är att projektet ska pågå 31.12.2022–30.12.2025 under förutsättning att finansiering från Aurora-programmet beviljas. 

Kvarkenrådet har tillsammans med Midtskandia också planer på att genomföra en förstudie kopplat till batteribältet, Nordic Battery Belt, uppe i norra Norden. Förstudien har som syfte att samla regionens aktörer som är kopplade till batteriteknologfrågan för att kunna utreda vad innehållet i ett större genomförandeprojekt kunde vara. Frågor som kommer att hanteras inom förstudien är bland annat kompetensförsörjning, regional marknadsföring, utbildning, transporter och effekter på samhällsstrukturer, infrastrukturen och logistiken.  

– Med dessa åtgärder är målet att stärka regionens position inom värdekedjan för batteriproduktion och elektrifiering genom att identifiera och ta itu med gemensamma utmaningar i ett gränsöverskridande perspektiv, säger Lindström.  

Kvarkenrådet hoppas på att genomföra förstudien tillsammans med Midtskandia under 1.11.2022–31.3.2023. Mera information om huruvida finansiering beviljas till ovannämnda projekt kommer att erhållas under slutet av år 2022.