11 / 12 / 2023

Kvarkenrådet förstärks med en ny anställning i Vasa

Kvarkenrådet EGTS har anställt Sarah Väre till tillväxtchef från och med 1.12.2023.

Sarahs uppgift blir att stöda såväl den regionala tillväxten runt Kvarken som Kvarkenrådet EGTS egna expansion med nya medlemmar. Hon kommer bland annat att koordinera organisationens projekt och projektinitiativ samt bistå direktör Mathias Lindström och utvecklingschef Veronica Berg med intressebevakningen gällande gränsregionala och nordiska samarbetsfrågor på regional, nationell, nordisk och EU-nivå. Sarah kommer även att jobba med Kvarkenrådets medlemsrelationer och samarbetet med universitet, visit-bolag, utvecklingsbolag och näringslivet.

Kvarkenrådet EGTS är en dynamisk organisation som mångsidigt arbetar med regionutveckling på båda sidorna om Kvarken. Jag ser fram emot att föra framåt de ärenden som gör att våra exportstarka regioner också i framtiden kan växa och konkurrera på globala marknader. Förutom stark industri och välfungerande infrastruktur behöver vi livskraftiga orter med lockande tjänste- och kulturutbud, säger Sarah Väre. 

Sarah har tidigare jobbat som företagare i sitt företag Väre & Co, där hon erbjudit kommunikationstjänster på tre språk åt företag och organisationer inom expertbranscher, såsom energi-, finans-, IT- och medicinsektorn. Sarah är ekonom och doktorand på Hanken svenska handelshögskolan och har tidigare även arbetat med internationell marknadsföring inom energisektorn och reklambranschen. 

– Vi hälsar Sarah varmt välkommen i vårt gäng och är övertygade om att hennes stora kontaktnät och tidigare arbetserfarenheter i kombination med sin energi och mångsidiga språkkunskaper kommer att stärka vår organisation och serviceberedskap i relation till våra medlemmar och samarbetspartners, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström. 

Sarahs tjänst är en heltidstjänst som är placerad i Vasa. Vi önskar Sarah välkommen i arbetsgemenskapen!

Kvarkenrådet har anställt Sarah Väre till tillväxtchef.