13 / 12 / 2021

Kvarkenrådet förstärks med nya anställningar i Umeå och Vasa

Vi önskar både Ida-Maria och Veronica välkommen i arbetsgemenskapen och är glada över nya samarbetsformer med Föreningen Norden Västerbotten!


Kvarkenrådet EGTS har utsett Veronica Berg, Beteendevetare, till utvecklingschef från och med 1.1.2022. Utvecklingschefstjänsten är placerad i Umeå

Utvecklingschef i Umeå

Kvarkenrådet EGTS har utsett Veronica Berg, Beteendevetare, till utvecklingschef från och med 1.1.2022. Utvecklingschefstjänsten är placerad i Umeå.

Veronicas tjänst kommer till hälften bestå av uppgifter i anknytning till Kvarkenrådets verksamhet och till andra hälften av verksamhetsledaruppgifter inom Föreningen Norden i Västerbotten. Anställningen sker alltså i samarbete och tjänsten blir därmed en heltidstjänst. Kvarkenrådet får samtidigt sin första anställda på svenska sidan på mycket länge.

Utvecklingschefen kommer att, under direktörens ledning, arbeta med frågor som berör Kvarkenrådets medlemmar och medlemsvård, initiera och bistå med projektansökningar, delta både i utformandet och genomförandet av strategin för Kvarkenrådet EGTS samt idka intressebevakning gällande gränsregionala frågor och nordiska samarbetsfrågor på regional, nationell, nordisk och EU-nivå. Veronica bistår även direktören i beredningsarbetet till Kvarkenrådet EGTS styrelse och årsmöten och kan även fungera som direktörens vikarie.

– Detta har varit en lång process med flertalet mycket kvalificerade sökanden och det är nu därför mycket roligt att få presentera Veronica som vår nya utvecklingschef, berättar Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör.
– Att vi har en representant på svenska sidan har funnits på agendan en längre tid. Veronicas profil passar exakt in på det vi söker, hon har kunskap om regionala och kommunala frågor, hon är insatt i politiken och hur den fungerar, hon har ett etablerat kontaktnät och hon besitter stor social kompetens. Hon är dessutom en driven lagspelare och kommer att passa bra in i vår organisation, fortsätter Lindström.

Inom Föreningen Norden kommer Veronica under styrelsens ledning utveckla föreningsverksamheten i Västerbottens kommuner samt samla organisationer i länet till ökade kontakter med både Norge och Finland.

– Heltidstjänsten är ett efterlängtat resultat av ett fördjupat samarbete mellan Föreningen Norden och Kvarkenrådet och innebär att ett kontor i Umeå öppnas.
– Det ska bli spännande att samarbeta med Veronica och att tillsammans arbeta för att fördjupa kontakterna mellan människor i norden fortsätter Sven-Olov Edvinsson, ordförande i Föreningen Norden Västerbotten.

Veronica arbetar idag som politisk sekreterare på Region Västerbotten med erfarenhet från såväl regionalt som kommunalpolitiskt arbete.
– Jag har alltid arbetat med människor och att koppla ihop idéer och sammanhang för jag vet att vi tillsammans alltid är starkare. Det gäller också för kommunerna och regionerna runt Kvarken. Jag ser fram emot att bidra till att Kvarkenrådets medlemmar växer och att vi blir en av Europas mest integrerade regioner med stark tillväxt och utveckling, berättar Veronica.


Kvarkenrådet EGTS har utsett Ida-Maria Huuhka, politices magister, till kommunikationsassistent från och med 22.11.2021. Kommunikationsassistenttjänsten är placerad i Vasa.

Kommunikationsassistent i Vasa

Kvarkenrådet EGTS har anställt Ida-Maria Huuhka, politices magister, som kommunikationsassistent från och med 22.11.2021. Kommunikationsassistenttjänsten är visstids- och deltidsanställning och är placerad i Vasa.

– Vi driver många projekt och har en aktiv roll i frågan om informationsspridningen i de flesta av dessa. Dessutom ansluter fler organisationer i jämn takt till vår organisation. För att garantera transparent och dagsaktuell information om vår organisation, de projekt vi är involverade i och för att effektivare sprida projektresultat och information om vår verksamhet har vi valt att utöka kommunikationsinsatserna. Målet är att involvera och informera allt fler om denna intressanta och dynamiska region, om det som är på gång och det vi arbetar för, berättar Johanna Häggman, kommunikationsansvarig på Kvarkenrådet.

Ida-Maria kommer arbeta aktivt i informationsspridning av bland annat Kvarkenfest, alltså Kvarkenrådets kulturfest för att förgylla 50-årsjubileet år 2022, men även i projekt och där bistå organisationen med sina styrkor.
– Det är jätteroligt att få jobba på Kvarkenrådet. Jag har tidigare jobbat med gränsöverskridande projekt men vill gärna utveckla mina kunskaper ytterligare. Kommunikation ligger mig nära hjärtat och jag vill hjälpa till med att informera om det viktiga arbete Kvarkenrådet gör, berättar Karlebybördiga Ida-Maria Huuhka.

Vi önskar både Ida-Maria och Veronica välkommen i arbetsgemenskapen och är glada över nya samarbetsformer med Föreningen Norden Västerbotten!