Form3_morkbla
FÖR EN LEVANDE REGION

Om Kvarkenrådet

Kvarkenrådet arbetar för att främja och utveckla en stark och livskraftig region genom gränsöverskridande samverkan. Med funktionen som en neutral samarbetsplattform verkar vi för alla medlemmar och aktörer inom Kvarkenregionen.

EU MEDEL

13 M €

Genererade EU medel till
regionens projekt sedan 2011

PROJEKT

100+

Genomförda projekt

VERKSAMHET

50 ÅR

Som organisation 2022

Kvarkenrådet
Kvarkenrådet

Från förening till stabilt juridiskt organ

År 1972 bildades Kvarkenrådet vid den första Kvarkenkonferensen i Vasa. De första åren ägnades åt att skapa en organisation och till att förankra samarbetet i kommuner, myndigheter och organisationer. År 1979 blev Kvarkenrådet en del av det officiella Nordiska samarbetet, med ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet och dess Ämbetsmannakommitté för regionalpolitiskt samarbete (NÄRP). 

Från och med år 2008 har Kvarkenrådets verksamhet administrerats av en ideell förening. Vid årsskiftet 2020/2021 går Kvarkenrådet från en förening till stabilt juridiskt organ då Kvarkenrådet EGTS påbörjar sin verksamhet. 

Ett av nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan. 

Vi är stolta över att vara ett av de gränsregionala samarbetsorgan som får finansiering av Nordiska ministerrådet. Kvarkenrådets verksamhet finansieras dels av Nordiska Ministerrådet, dels av huvudmedlemmarnas medlemsavgifter. 

Kvarkenrådet

Foto: Esa Siltaloppi

Kvarkenrådet flaggor

Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att:

  • erbjuda en samarbetsplattform för alla aktörer i regionen
  • minska och eliminera gränshinder
  • öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå
  • aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk
  • tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling. Främst inom följande områden: näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur, miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur 

Över 100 gränsöverskridande projekt under 50 år!

Sedan 1972 arbetar Kvarkenrådet aktivt med att både driva olika gränsöverskridande projekt samt initiera samverkansprojekt mellan olika parter. Projektens art representerar en stor mångfald. Här är exempel på några.

Exempel på projektens mångfald

· FAIR – Verkar för framtida elflyg i Kvarkenregionen
· Midway Alignment – Med syfte att trygga och utveckla Kvarkentrafiken
· E12 Atlantica Transport – Ett projekt för att öka gränsöverskridande kunskap och samverkan längs det öst-västliga transportstråket E12
· Spotlight High-Low Coast – Med syfte att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt

Aurora Botnia

Karta

Vår region på kartan

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som tillsammans bildar Kvarkenregionen.

Avståndet mellan Umeå och Vasa är 80km och mellan de närmaste öarna är det enbart 25km. Hela Kvarkenregionen sträcker sig över ett avstånd på 550km över Sverige och Finland.

KVARKENRÅDET EGTS ORGANISATION

Styrelse

Finland

Ordinarie medlem
Joakim Strand, Vasa stad, ordförande
Kaj Suomela, Österbottens förbund
Asko Peltola, Södra Österbottens förbund
Stina Mattila, Karleby stad
Hannemari Niemi, Seinäjoki stad
Jyrki Kaiponen, Mellersta Österbottens förbund
Anna-Kaisa Pusa, Kurikka stad, vice ordförande
Rurik Ahlberg, Korsholms kommun
Peter Boström, Jakobstad stad 

Ersättare
Tomas Häyry
Mikaela Björklund
Antti Saartenoja
Jonne Sandberg
Erkki Välimäki
Kajsa Kouvo
Simo Kankaanpää
Samuel Broman
Milla Kallioinen

Sverige

Ordinarie medlem
Lennart Holmlund, Region Västerbotten, vice ordförande
Lilly Bäcklund, Region Västerbotten
Mathias Sehlstedt, Region Västerbotten
Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten, vice ordförande
Mattias Larsson, Region Västerbotten
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun
Hans Lindberg, Umeå kommun 
Tomas Mörtsell, Storumans kommun 
Christer Rönnlund, Lycksele kommun 

Ersättare
Tomas Marklund
Kristina Fredriksson
Mikael Jakobsson
Veronica Kerr
Robin Thörnberg
Anna-Britta Åkerlind
Anders Ågren
Karin Malmfjord
Lars Olsson

KVARKENRÅDET EGTS GRUNDANDE MEDLEMMAR

Kvarkenrådets EGTS grundande medlemmar
Region Västerbotten 
Umeå kommun 
Örnsköldsvik kommun 
Österbottens förbund 
Södra Österbottens förbund 
Mellersta Österbottens förbund 
Vasa stad 
Karleby stad 
Seinäjoki stad 
Staden Jakobstad 

 

Nya huvudmedlemmar (med rösträtt)
Kurikka stad
Korsholms kommun
Storumans kommun
Lycksele kommun

Övriga medlemmar
Vindeln
Nykarleby
Närpes
Nordmaling

EGTS kom igång 1.1.2021. Organisationssidan uppdateras.

Kontaktpersoner

Hojdkurvor_01_vit