FÖR EN LEVANDE REGION

Om Kvarkenrådet

Kvarkenrådet arbetar för att främja och utveckla en stark och livskraftig region genom gränsöverskridande samverkan. Med funktionen som en neutral samarbetsplattform verkar vi för alla medlemmar och aktörer inom Kvarkenregionen.

EU MEDEL

15 M €

Genererade EU medel till
regionens projekt sedan 2011

PROJEKT

130+

Genomförda projekt

VERKSAMHET

50 ÅR

Som organisation 2022

Från förening till stabilt juridiskt organ

År 1972 bildades Kvarkenrådet vid den första Kvarkenkonferensen i Vasa. De första åren ägnades åt att skapa en organisation och till att förankra samarbetet i kommuner, myndigheter och organisationer. År 1979 blev Kvarkenrådet en del av det officiella Nordiska samarbetet, med ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet och dess Ämbetsmannakommitté för regionalpolitiskt samarbete (NÄRP). 

Från och med år 2008 administrerades Kvarkenrådets verksamhet av en ideell förening. Vid årsskiftet 2020/2021 gick Kvarkenrådet från en förening till stabilt juridiskt organ då Kvarkenrådet EGTS påbörjade sin verksamhet.

 

Ett av nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan. 

Vi är stolta över att vara ett av de gränsregionala samarbetsorgan som får finansiering av Nordiska ministerrådet. Kvarkenrådets verksamhet finansieras dels av Nordiska Ministerrådet, dels av huvudmedlemmarnas medlemsavgifter. 

Kvarkenrådet

Foto: Esa Siltaloppi

Kvarkenrådet flaggor

Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att:

  • erbjuda en samarbetsplattform för alla aktörer i regionen
  • minska och eliminera gränshinder
  • öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå
  • aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk
  • tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling. Främst inom följande områden: näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur, miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur 

Över 100 gränsöverskridande projekt under 50 år!

Sedan 1972 arbetar Kvarkenrådet aktivt med att både driva olika gränsöverskridande projekt samt initiera samverkansprojekt mellan olika parter. Projektens art representerar en stor mångfald. Här är exempel på några.

Exempel på projektens mångfald

· FAIR – Verkar för framtida elflyg i Kvarkenregionen
· Midway Alignment – Med syfte att trygga och utveckla Kvarkentrafiken
· E12 Atlantica Transport – Ett projekt för att öka gränsöverskridande kunskap och samverkan längs det öst-västliga transportstråket E12
· Spotlight High-Low Coast – Med syfte att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt

Aurora Botnia

Karta

Vår region på kartan

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt regionerna Västerbotten och Västernorrland i Sverige som tillsammans bildar Kvarkenregionen.

Avståndet mellan Umeå och Vasa är 80km och mellan de närmaste öarna är det enbart 25km. Hela Kvarkenregionen sträcker sig över ett avstånd på 550km över Sverige och Finland.

KVARKENRÅDET EGTS ORGANISATION

Styrelse

Finland

Ordinarie medlem
Joakim Strand, Vasa stad, vice ordförande
Mats Brandt, Österbottens förbund
Mikko Savola, Södra Österbottens förbund
Stina Mattila, Karleby stad
Hannemari Niemi, Seinäjoki stad
Jyrki Kaiponen, Mellersta Österbottens förbund
Anna-Kaisa Pusa, Kurikka stad, vice ordförande
Christoffer Ingo, Korsholms kommun
Peter Boström, Jakobstad stad

Ersättare
Tomas Häyry
Steven Frostdahl
Heli Seppelvirta
Jonne Sandberg
Erkki Välimäki
Margita Lukkarinen
Olavi Kandolin
Rurik Ahlberg
Milla Kallioinen

Sverige

Ordinarie medlem
Rickard Carstedt, Region Västerbotten, ordförande
Lilly Bäcklund, Region Västerbotten
Bore Sköld, Region Västerbotten
Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten, vice ordförande
Mattias Larsson, Region Västerbotten
Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun
Hans Lindberg, Umeå kommun
Tomas Mörtsell, Storumans kommun
Roland Sjögren, Lycksele kommun
Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun
Jonny Lundin, Region Västernorrland
Mattias Rösberg, Region Västernorrland

Ersättare
Anna Frej
Mikael Abrahamsson

Per Boström
Meta Tunell
Carolina Sondell
Elmer Eriksson
Karin Malmfjord
Lars Olsson
Andreas Löwenhöök
Sara Nylund
Dan Rasmusson

 

 

KVARKENRÅDET EGTS MEDLEMMAR

Kvarkenrådets EGTS grundande medlemmar
Region Västerbotten
Umeå kommun
Örnsköldsvik kommun
Österbottens förbund
Södra Österbottens förbund
Mellersta Österbottens förbund
Vasa stad
Karleby stad
Seinäjoki stad
Staden Jakobstad

Nya huvudmedlemmar (med rösträtt)
Kurikka stad
Korsholms kommun
Storumans kommun
Lycksele kommun
Skellefteå kommun
Region Västernorrland

 

Övriga kommunmedlemmar
Vindeln kommun
Nykarleby stad
Närpes stad
Nordmaling kommun
Vännäs kommun
Larsmo kommun
Kronoby kommun
Sundsvalls kommun

Organisationsmedlemmar
Vasaregionens Utveckling VASEK
Vaasan Ammattikorkeakoulu VAMK/ VAMK University of Applied Sciences
Vaasan yliopisto/ University of Vaasa
Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
Into Seinäjoki
Kristinestads näringslivscentral
Svenska handelshögskolan Hanken
Umeå universitet
Mittuniversitetet

EGTS kom igång 31.12.2020

Kontaktpersoner