06 / 06 / 2023

Kvarkenrådets kansli vill tacka de avgående styrelsemedlemmarna

I samband med Kvarkenrådet EGTS årsmöte den 26 maj avtackades de avgående styrelsemedlemmarna. Bland annat en av de långvarigaste styrelsemedlemmarna och Kvarkenrådets tidigare ordförande Lennart Holmlund avgick.

Det blev det sista årsmötet som styrelsemedlem för Lennart Holmlund från Region Västerbotten i år. Holmlund har suttit i Kvarkenrådets styrelse och tidigare också fungerat som Kvarkenrådets ordförande och vice-ordförande. 

Holmlund har haft fasta uppdrag i Umeå kommun sedan 1970-talet. Efter att han blev heltidspolitiker har han fungerat som kommunalråd i Umeå och kommunstyrelsens ordförande. Tiden i Kvarkenrådets styrelse kommer Holmlund minnas med värme. 

– Tidigare lärde vi känna varandra bättre i styrelsen jämfört med idag. Idag blir styrelsemötena korta och vi har numera få tillfällen att lära känna varandra. Det skulle vara viktigt för samarbetets skull, att ha tid även för det, anser Holmlund. 

– Kanske den viktigaste frågan för Kvarkenrådet har varit att säkra trafiken över Kvarken och det drog vi i hamn. Vi har lyckats med nästan allt vi tagit för oss och vi har dragit åt samma håll. Nu känns det rätt att man får sluta. Jag har fått många vänner för livet från Österbotten och genom Kvarkenrådet, fortsätter Holmlund. 

Även fyra andra styrelsemedlemmar avgick i samband med årsmötet: Per Nylén från Örnsköldsviks kommun, Christer Rönnlund från Lycksele kommun, Hans Backlund från Region Västernorrland och Annica Engström från Region Västernorrland. 

Dessutom avtackades Kvarkenrådets personalmedlem Olav Jern i samband med årsmötet. Jern är tidigare långvarig styrelsemedlem i Kvarkenrådet och har lång erfarenhet av nordiskt samarbete genom hans tidigare jobb på Svenska Österbottens Landskapsförbund, Länsstyrelsen och som landskapsdirektör på Österbottens förbund. Numera är han pensionär men han har fungerat som Kvarkenrådets Senior Advisor sedan 2017. Under den tiden har han bland annat hjälpt till i trafikprojekt, tagit fram en strategiplan och hjälpt till med omstruktureringen av Kvarkenrådet. Nu har Jern beslutat att avgå från sitt uppdrag. 

Från kansliets sida vill vi rikta ett stort tack till alla avgående.

Vi vill tacka både Olav Jern och Lennart Holmlund för det viktiga arbete de gjort för Kvarkenrådet.