12 / 06 / 2019

Kvarkenrådets praktikant presenterar sig

Jag är Lycke Karlsson, 21 år gammal och bosatt i Vasa. Jag blev student från Vörå idrottsgymnasium våren 2018 och studerar nu från hösten 2018 till tradenom vid yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Jag är Lycke Karlsson, 21 år gammal och bosatt i Vasa. Jag blev student från Vörå idrottsgymnasium våren 2018 och studerar nu från hösten 2018 till tradenom vid yrkeshögskolan Novia i Vasa. Jag har valt inriktning inom ekonomiförvaltning eftersom kurser inom redovisning och bokföring intresserar mig mest. Jag är döv och mitt modersmål är teckenspråk. Största delen av min fritid går åt att idrotta. Jag är medel- och långdistanslöpare och tävlar för Vasa idrottssällskap. Under de senaste åren har jag tävlat på elitnivå nationellt och fått tävla i landskamper samt även i internationella tävlingar för döva.
Jag gör min praktik här på Kvarkenrådet. När det var dags att söka praktik fick jag kännedom om Kvarkenrådet och blev genast intressead. Jag tog kontakt med Kvarkenrådets direktör och vi träffades en gång innan praktiken inleddes. Jag är den första praktikanten som tagits emot på Kvarkenrådet.

Min praktikperiod började 6:e maj och i början av praktiken fick jag allmän info om Kvarkenrådet, personalen samt vad deras jobb innebär. Jag arbetar mest inom kommunikation tillsammans med kommunikationsansvariga Johanna Häggman. I mina arbetsuppgifter ingår också bl.a. att assistera i kontorsysslor och ekonomiförvaltning. Jag fick även delta på årsmötet där jag träffade medlemmar både från Sverige och Finland. Under praktiktiden har jag fått lära mig mycket om organisationen Kvarkenrådet och dess verksamhet samt att samarbete över gränserna är viktigt. Det är intressant att se deras krävande arbete med olika projekt. Mitt arbete är väldigt flexibelt, vilket är bra för mig när jag satsar fullt på min idrott. Arbetsplatsen består av få anställda med olika egenskaper men har ett gott arbetsklimat. Jag upplever att vi har inspirerat, lärt och lyssnat på varandra.
Jag tackar för att jag får jobba på Kvarkenrådet.