27 / 08 / 2021

Kvarkenregionen – en global framtidsregion med guldläge

Kvarkenregionen står nu inför vad kan beskrivas som en ”game changer” – ett verkligt guldläge. Flera nya megainvesteringar är på gång i regionen och vi kan förmodligen inte ännu föreställa oss alla effekterna av dem. Men - här finns plats, här finns kompetens, ren natur och fin boendemiljö och det är här framtidsbranscherna nu etablerar sig. Hur ska vi möta deras behov?

Kvarkenregionen står nu inför vad kan beskrivas som en ”game changer” – ett verkligt guldläge. Flera nya megainvesteringar är på gång i regionen och vi kan förmodligen inte ännu föreställa oss alla effekterna av dem. Men – här finns plats, här finns kompetens, ren natur och fin boendemiljö och det är här framtidsbranscherna nu etablerar sig. Hur ska vi möta deras behov?

Enligt Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström räcker det inte med en ny färja – regionen behöver förbättrad tillgänglighet, bättre infrastruktur och bättre förbindelser.
– Det som sker här är enormt och nu krävs det mod att fatta beslut – mod att bygga bostäder och den infra som kommer att behövas. Kvarkenregionen måste bli ännu attraktivare för att kunna locka den arbetskraft som kommer att behövas. Det nordiska batteribältet är redan en realitet och förutom en ny färja och elflygstrafik behöver vi också en fast förbindelse över Kvarken, fastslår Lindström.

En sådan diskuterades redan på fjolårets festival, då Esa Eranti och Antti Talvite presenterade sin utredning. Även detta år var de båda herrarna på plats, än mer övertygade om att en fast förbindelse inte bara behövs, utan också ganska snart skulle betala sig själv.
– Den regionala utvecklingen är huvudorsaken till varför den behövs, och det faktum att många områden i Finland saknar goda anslutningar till den Europeiska och internationella marknaden. En fast förbindelse över Kvarken skulle gagna alla tre länder – inte enbart Sverige och Finland, utan även Norge, poängterade Talvitie.

Eranti, som är doktor i teknik och expert på arktisk hydraulteknik och miljöfrågor, lyfte fram det faktum att inga negativa effekter på miljön har kunnat konstateras vid Öresundsbron, men att miljödiskussionen trots detta är den största utmaningen för ett genomförande.
– Tekniskt sett skulle förbindelsen kunna förverkligas på fem år men de utredningar som först skulle krävas är tidskrävande och borde inledas omedelbart, anser han.

Kvarken-Destinations-1066 (1)

Paneldiskussion om vikten av goda förbindelser när det nordiska batteribältet nu förverkligas. Från vänster Joakim Strand, Richard Carstedt, Paula Erkkilä, Åsa Ågren Wikström, Arne Langset och Peter Östman.
Foto: Anna Sand / bySand

Vid sidan om projektet Fast förbindelse pågår även projektet Nordic Battery Belt, och begreppet representerades under dagen av Tom Einar Jensen, VD för FREYR som två dagar innan offentliggjort sin fabriksetablering i Vasa som komplement till de fabriker som ska byggas i Mo i Rana.
– Jag ser fram emot att etablera ett djupt samarbete med aktörerna i Finland – den nordiska regionen ska bli epicentrum för ett nytt industrikluster som på sikt bidrar till att vi börjar leva mer i balans med naturen. Det hela handlar om cirkulär ekonomi och att nå klimatmålen, förklarar Jensen.

Anders Ahnlid, generaldirektör på Sveriges kommersekollegium, uppskattar ”Let’s do it”-attityden som han ser råder i regionen och synsättet att inget är omöjligt.
– Nu ska vi återetablera det nordiska samarbetet som fick sig en törn av pandemin, och göra det ännu starkare. Vi har allt att vinna på att öka det ytterligare, fastslår han.

I paneldiskussionen som hölls kring de utmaningar regionen nu står inför var tongångarna positiva.

– Vi borde inte fråga oss varför vi ska bygga en bro över Kvarken, utan varför vi inte skulle göra det. För några år sedan trodde jag personligen inte på det, men jag har varit tvungen att ändra åsikt – tekniken finns redan och det har redan gjort ett fantastiskt grundarbete som vi kan och bör bygga vidare på – vi måste bara våga fatta besluten, anser riksdagsledamot Peter Östman.

– Vi har stora utmaningar men helt klart kommer vi att klara dem, och vi kommer att kunna göra skillnad, menar Richard Carstedt, regionråd för regional utveckling i Västerbotten. Han syftar på arbetskraftsbehovet som förutspås bli enormt. Att behovet kan uppstå snabbt påvisas redan av Northvolts etablering i Sverige.

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden Region Västerbotten, instämmer:
– Teknologi handlar långt om att förena folk, om att mötas, och förbindelserna är då av en avgörande betydelse.
Paula Erkkilä, VD för Österbottens Handelskammare, fortsätter:
– Vi har nu en möjlighet i vår region att vara med och lösa en del av de globala klimatproblemen och det finns ett stort värde i detta – men då behövs också de infrastrukturella förutsättningarna.

Arne Langset lyfte från norskt håll fram att det behövs gemensamma strategier för det som vi nu står inför.
– Vi är en region i tre länder, och nu skapas en ny, gemensam arbetsmarknad. Då behövs inte bara gemensamma infrastruktursatsningar, utan även gemensamma rekryteringsstrategier.
Riksdagsledamot Joakim Strand nickar medhållande och avrundar diskussionen:
– Vi ska se till att den bästa kompetensen vill komma hit och stanna här. För att bygga relationer och förtroende krävs dock fysiska möten – det gör man inte via Teams – och goda förbindelser är ett måste.

 

Text och foto: Anna Sand

Kvarken-Destinations-1066 (1)

Richard Carstedt, Paula Erkkilä, Arne Langset, Åsa Ågren Wikström och Joakim Strand är överens om vad som nu krävs för att Kvarkenregionen ska kunna utnyttja sitt guldläge.
Foto: Anna Sand / bySand

Ifall du missade evenemanget kan det ses: HÄR

Läs även Vaasa Insiders sammanfattning: HÄR

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp