10 / 05 / 2017

Kvarkenregionen väl representerat på Transport Logistic-mässan

Kvarken Ports, Wasaline, NLC Vaasa och projektet E12 Atlantica Transport ställer ut med en gemensam monter på Transport Logistic-mässan i München 9–12 maj 2017. Montern är en egen ö i Finlands hamnars monter, och där marknadsförs gränsöverskridande samarbete, både det som åstadkommits och framtida utvecklingsarbete.

Kvarken Ports, Wasaline, NLC Vaasa och projektet E12 Atlantica Transport ställer ut med en gemensam monter på Transport Logistic-mässan i München 9–12 maj 2017. Montern är en egen ö i Finlands hamnars monter, och där marknadsförs gränsöverskridande samarbete, både det som åstadkommits och framtida utvecklingsarbete.

– Att vi ställer ut på Transport logistic-mässan är viktigt i och med att detta är den största och viktigaste mässan inom vår bransch. Här träffar vi samarbetspartners och kunder, och dessutom kan vi nå nya potentiella intressenter, berättar Kvarken Ports försäljnings-och marknadsföringschef Markus Rönnblom.

Kvarken Ports, Wasaline, NLC Vaasa och projektet E12 Atlantica Transport ställer ut med en gemensam monter på Transport Logistic-mässan i München 9–12 maj 2017. På bild Tom Slotte, Matti Esko, Pekka Mäkinen, Markus Rönnblom och Tony Ehrs

Alla fyra utställarna verkar i Kvarkenregionen, men hur kommer det sig att de står tillsammans vid samma monter?

– Vi samarbetar mycket redan från tidigare. Alla fyra är involverade i olika utvecklingsprojekt, däribland projektet E12 Atlantica Transport, som är till för att ytterligare stärka gränsöverskridande samarbete. Inom projektet arbetar man bl.a. för att upprätta samarbetsstrukturer så att det även i fortsättningen skall satsas på logistiken längs med sträckan från Vasa i Finland, genom Sverige och fram till Mo i Rana på norska kusten, redogör Pekka Mäkinen, Vaseks logistikexpert och E12 Atlantica Transports projektledare för Finland.

Kvarken Ports försäljnings- och marknadsföringschef Markus Rönnblom och vd Matti Esko

– Genom att stå här tillsammans kan vi visa på det unika samarbete vi har, eventuellt inspirera andra till liknande samarbete över landsgränser, men framförallt berätta åt potentiella nya samarbetspartners hur de kan gynnas av det som Umeås och Vasas gemensamt drivna hamn- och rederibolag har att erbjuda, och vilka möjligheterna är, berättar Matti Esko, Kvarken Ports vd.

Wasalines Cargo Manager Tony Ehrs håller med och tillägger:
– Wasaline är med och marknadsför både Kvarkenregionen och vår produkt, men vi är med även för att bekanta oss med europeiska operatörer och koncept. Förhoppningen är att vi kan hitta nya kunder och samarbetspartners för att utveckla vårt koncept ytterligare.

Teijo Seppelin, vd för Vasa logistikenhet deltar i mässan för tredje gången och han har varje gång hittat något nytt.
– Det är fascinerande att till exemplet följa med hur energilösningarna utvecklas på europeiska logistikområden och nya bästa praxis.

Transport Logistic-mässan i München är världens ledande mässa för logistik och flödesekonomi (Supply Chain Management, SCM). På mässan kan man bekanta sig med transport- och speditionstjänster samt IT-lösningar och teknisk utrustning för godshantering. Mässan arrangeras vartannat år i maj. År 2017 gäller datumen 9–12 maj.
För mer information om mässan: www.transportlogistic.de

Välkommen att besöka monter B3 321/422!
Kvarken Ports
Wasaline
NLC Vaasa
Projektet E12 Atlantica Transport

Transport Logistic-mässan i München är världens ledande mässa för logistik och flödesekonomi (Supply Chain Management, SCM). På mässan kan man bekanta sig med transport- och speditionstjänster samt IT-lösningar och teknisk utrustning för godshantering.

Projektet E12 Atlantica Transport ställer ut på mässan tillsammans med Kvarken Ports under Finlands hamnars monter. Även Wasaline och NLC Vaasa är med som utställare i Kvarken Ports del av montern.
Antalet besökare och utställare ökar kontinuerligt samtidigt som mässan blir alltmer internationell. År 2015 besöktes mässan av 55 438 besökare och antalet utställare var 2050, från 62 länder.

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)