30 / 11 / 2016

Livliga diskussioner kring mål och vision i E12-korridoren

Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap samlades i november i Lycksele i ett andra av tre arbetsmöten. Dagens tema var gemensamma mål och delmål för transportsystemet i E12-korridoren. Diskussionerna kretsade därmed t.ex. kring en gemensam vision, viktiga målpunkter i geografin och kvalitetsmål i infrastrukturen.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap samlades i november i Lycksele i ett andra av tre arbetsmöten. Dagens tema var gemensamma mål och delmål för transportsystemet i E12-korridoren. Diskussionerna kretsade därmed t.ex. kring en gemensam vision, viktiga målpunkter i geografin och kvalitetsmål i infrastrukturen. Visionen bygger vidare på regionala och nationella visioner och mål.

– Vi fick ta del av livliga diskussioner, speciellt under grupparbetsdelarna Presentationerna från grupperna var inspirerande och för arbetet vidare i rätt riktning. Arbetet har nu framskridit ungefär halvvägs och partnerskapet samlas ännu en tredje gång i februari. Då kommer målen att rangordnas och göras mätbara med hjälp av indikatorer, berättar Rambolls representant, uppdragsledare Lars Brümmer.

Rambölls representanter, uppdragsledare Lars Brümmer och processledaren Helena Kyster-Hansen var nöjda med det andra arbetsmötet som ordnades i Lycksele. Marko Mäenpää som ansvarar för analysen med fokus Finland och Rambölls tredje representant under dagen saknas på bild.

– Vi är mycket nöjda över att vi samlade närmare 35 deltagare från hela partnerskapet även denna gång. Själv upplevde jag dagen som mycket lyckad, speciellt i fråga om måldiskussionerna, berättar Jeanette Kjellberg, projektledare vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum) och ledare för arbetspaket I i E12 Atlantica Transport. – I min grupp kunde vi ganska lätt hitta pusselbitar till en gemensam vision, där diskuterade vi bl.a en nivå att sträva mot för hela E12 stråket som exempelvis vägstandard för 100 km/h och hur denna kan översättas i alla tre länderna. Det ska bli intressant att få höra Rambölls sammanfattning nästa gång vi träffas.

Även det andra arbetsmötet kring gränsöverskridande systemanalys av E12-korridoren innehöll flera gruppdiskussioner. Jeanette Kjellberg på bild längst till vänster.

Det tredje arbetsmötet i Mo i Rana 8–9 februari kommer att inledas med en genomgång av det som diskussionerna under de två första arbetsmöten lett till. Huvudtemat för dagen kommer att bli ”indikatorer” för att mäta utvecklingen och nyttan av transportsystemförbättringar.

Systemanalysen beräknas bli klar 1 mars 2017 och efter det kan den användas som underlag för politiska beslut.

E12 Atlantica Transports gränsöverskridande systemanalys av E12-korridoren genomförs med hjälp av Ramböll.Systemanalysen ingår i projektets arbetspaket I vars uppgift är att identifiera möjligheter för att ytterligare optimera och utveckla lösningarna för transport längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten.

En systemanalys används som ett kunskapsunderlag för infrastrukturplanering i regionerna. Systemanalysen tar utgångspunkt i en nulägesanalys som exempelvis redogör för godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, hastighetsstandard på järnväg osv. Analyserna är oftast regionala, men inom projektet E12 Atlantica Transport genomförs en gränsöverskridande systemanalys för området kring E12-korridoren. Systemanalysen genomförs med ett aktivt deltagande från partnerskapet via workshops, därmed får partnerskapet möjlighet att bidra med viktiga utgångspunkter och frågeställningar. Systemanalysens nulägesanalys är viktig med tanke på det fortsatta arbetet i hela E12 Atlantica Transport projektet.

Läs mer om projektets systemanalysarbete i artikeln om första arbetsmötet HÄR

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)