28 / 03 / 2019

Logistik och samarbete under Energy Week

Energy Week 2019 lockade åter igen många besökare med intressanta föreläsningar och ett stort antal utställare.

Energy Week 2019 lockade åter igen många besökare med intressanta föreläsningar och ett stort antal utställare. KvarkenPorts och VASEK, i form av projektet Midway Alignment – Botnia Atlantica II (MABA II), deltog med en gemensam monter på Wind and Renewable Energy Exhibition under tisdagen.

Hamndirektör Teijo Seppelin fick svara på många frågor angående hur KvarkenPorts samarbetet fungerar i praktiken och hur de två hamnarna kompletterar varandra. Utöver detta intresserade de internationella utvecklingsstråken, så som t.ex. E12-stråket, Kvarkenförbindelsen och godsflöden söderut.

– Energy Week är ett ypperligt tillfälle att visa upp det fina vi har i regionen med tanke på andelen internationella besökare, berättar VASEKs logistikexpert Anna Måtts-Fransén.