Sama jää on peittänyt meidät Opetusmateriaalia Korkean Rannikon/ Merenkurkun saariston yhteisestä maailmanperinnöstä

Opetusaineisto ”Sama jää on peittänyt meidät” käsittelee Korkean Rannikon / Merenkurkun saariston raja-alueellista maailmanperintökohdetta. Se on suunnattu esikoulun, peruskoulun, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opettajille mutta myös luonto-oppaille, matkailuyrittäjille ym. Opetusaineisto ”Sama jää on peittänyt meidät” käsittelee Korkean Rannikon / Merenkurkun saariston raja-alueellista maailmanperintökohdetta. Se on suunnattu esikoulun, peruskoulun, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opettajille mutta myös luonto-oppaille, matkailuyrittäjille ym.

”Sama jää on peittänyt meidät” -opetusmateriaalin kantavana ajatuksena on, että sinä opettajana saisit yksityiskohtaista tietoa alueesta, jossa sinä ja oppilaasi oleskelette päivittäin, ja sillä tavoin voisit helpommin hyödyntää koulun ympäristöä opetuksessa. Tieto on tiiviimmin sidoksissa todellisuuteen, jossa lähiluonto ja -kulttuuri tarjoavat tutkimuskentän käytännön ja teorian oppimistilanteille.

”Sama jää on peittänyt meidät” -opetusmateriaalin on laatinut suomalaisista ja ruotsalaisista opettajista koostunut projektiryhmä vuosina 2008-2010. He kokoontuivat Merenkurkun molemmin puolin pohjustamaan materiaalin rajaamista ja sisältöä samoin kuin sen pedagogisia tavoitteita ja opetusmenetelmiä.

Opetuspaketti on jaettu koko aineistoa koskeviin yleisohjeisiin, opettajille tarkoitettuihin tehtäväohjeisiin ja oppilastehtäviin sekä eri harjoituksiin liittyviin faktalehtiin. Ohjeet valottavat opetusaineiston taustaa ja tarkoitusta ja sisältävät lisäksi tehtäväehdotuksia, jotka on jaettu neljän teeman/luvun perusteella seuraavasti

1. Korkea ja matala rannikko
(Peruskallio P1, P2, P3 jne.)

2. Sama jää on peittänyt meidät
(Jääkausi J1, J2, J3 jne.)

3. Nousemme koko ajan
(Maankohoaminen M1, M2, M3 jne.)

4. Luonto muuttuvassa maisemassa
(Luonto L1, L2, L3 jne.)

5. Kulttuuri
(Kulttuuri K1, K2, K3 jne.)

6. Maailmanperintö
(Maailmanperintö MA1, MA2 jne.)

7. Leirikoulut
(Leirikoulut LE1)

Projektin rahoitus tulee EU:sta, Pohjanmaa liitto, Merenkurkun neuvosto, Läänihallitus Västernorrlandissa, Vaasan kaupunki, Korsnäsin, Maalahden ja Mustasaaren kunnasta sekä Örnsköldsvikistä ja Kramforsista

 BA logo EU