09 / 02 / 2023

Många nya medlemmar 2022

Det gränsöverskridande samarbetet och projektsamverkan är några exempel på orsaker som lockar organisationer att söka medlemskap i Kvarkenrådet EGTS. Under 2022 har många organisationer visat intresse för att bli medlemmar i Kvarkenrådet.

Totalt 10 organisationer har beviljats medlemskap i Kvarkenrådet EGTS under 2022, däribland en hel region på svenska sidan, flera kommuner och utvecklingsbolag samt några högskolor. Kvarkenrådet har tre olika medlemskategorier; huvud-, kommun- och organisationsmedlem.

I samband med årsmötet 2022 beviljades Region Västernorrland huvudmedlemskap med rösträtt och två styrelseplatser. Sammankopplingen i samarbetet utökade både geografin och upplevs naturlig i och med gemensamt världsarv och flertalet samarbeten genom åren. Region Västernorrland har dessutom en vana att samarbeta i den nordiska kontexten som före detta långvarig medlem i Mittnordenkommittén. 

Beröringspunkter till näringslivet genom utvecklingsbolag

Utvecklingsbolaget Into Seinäjoki är en av de färskaste medlemmarna i Kvarkenrådet. De ser medlemskapet som en naturlig fortsättning på det tidigare samarbetet med Kvarkenrådet. 

– Vi har redan fått uppleva fördelarna av samarbete i Kvarkenrådets projekt där vi medverkat tillsammans. Vi ser möjligheter till ytterligare utveckling genom samarbete i ett större sammanhang som tillvaratar våra styrkor. Medlemskapet i Kvarkenrådet möjliggör också smidigare administration av internationella projekt, säger Leena Perämäki, vd för Into Seinäjoki. 

Into Seinäjoki är ett kommunalt utvecklingsbolag som är till 100% kommunalägt och drivs enligt sina stadgar med icke-vinstdrivande syften. Därmed uppfyller de kraven och kan godkännas som medlemmar i Kvarkenrådet.  

– Även Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Kristinestads näringslivscentral har beviljats medlemskap år 2022. Alla utvecklingsbolag stärker vår verksamhet, innebär kontinuitet jämfört med projektsamarbete och en fast beröringspunkt till näringslivet och till de regionala utvecklingsaktörerna, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström. 

Beröringspunkter till näringslivet och signaler om utvecklingsbehoven i Kvarkenregionen fås förutom genom regioner och dessa utvecklingsbolag även tack vare regionens kommuner. Skellefteå, Vännäs, Kronoby och Larsmo är de nyaste kommunmedlemmarna. 

– Även om det händer mycket och stora förändringar i Skellefteå som bäst, ser vi ändå behovet av att ingå i ett större sammanhang. Vi behöver samarbetsnätverk till exempel i anknytning till logistik och kunskapsförsörjning i norra delarna av Norden, gemensamma insatser för att vara en större enhet och tillsammans öka till exempel dragningskraften, säger Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå kommun och ledamot i Kvarkenrådets styrelse. 

Högskolorna vill bidra till utvecklingen av regionen

Vasa universitet ansökte om medlemskap i Kvarkenrådet för att stärka samarbetet med aktörerna i Kvarkenregionen. Också Yrkeshögskolan VAMK i Vasa, VAMK University of Applied Sciences, var tidigt ute och anser att ett närmare samarbete med Kvarkenrådet är viktigt med tanke på konkurrenskraften och den hållbara tillväxten i hela Kvarkenregionen.  

– Som universitetsgemenskap vill vi bidra till utvecklingen av regionen genom medlemskap i den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete. Vi ser att det finns många möjligheter relaterade till medlemskapet som är starkt förknippade med universitetets lagstadgade uppgifter – forskning, utbildning och samhällelig interaktion, säger Minna Martikainen, rektor för Vasa universitet. 

Intresset för nordiskt gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen är stort. Förutom de 2022 beviljade medlemskapen och de tidigare medlemmarna har flera potentiella medlemmar hört av sig. Aktiva medlemmar får ta del av de fördelar och synergieffekter som ett stärk nordiskt samarbete innebär. 

– Vår medlemsskara består av dynamiska organisationer och vi ser spännande år framför oss. Vi kan se att till exempel antalet högskolemedlemmar ökar under 2023 och att högskolorna kommer få en ännu starkare gemensam beröringspunkt genom medlemskapet i Kvarkenrådet, berättar Lindström. 

– Vi önskar alla nya medlemmar välkomna och noterar att detta ökar också trycket på tjänsterna som Kvarkenrådet tillhandahåller. Vi kommer att ytterligare stärka upp kanslifunktionen år 2023, primärt i Sverige, fortsätter Lindström. 

Nya medlemmar år 2022: 

Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Kronoby kommun, Vännäs kommun, Larsmo kommun, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Into Seinäjoki, Kristinestads näringslivscentral, University of Vaasa och VAMK University of Applied Sciences.

Alla medlemmar hittas HÄR och anvisningar om hur söka medlemskap HÄR.