14 / 12 / 2020

Mathias Lindström Viexpos Exportambassadör 2020

Andelslaget Viexpo utnämner varje år både ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen.

Mathias Lindström Viexpos Exportambassadör 2020. Här tillsammans med Viexpos verkställande direktör Kristian Schrey (till vänster).


Andelslaget Viexpo utnämner varje år både ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen.

Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström gläder sig över utnämnandet.

– Otroligt roligt och hedrande. Vi tolkar detta som ett fint kvitto på att de projekt Kvarkenrådet bedriver har acceptans hos och betydelse för regionens näringsliv, vilket också är en av flera ambitioner vi har med vår verksamhet. Ett välmående näringsliv ger möjlighet till regional och gränsregional utveckling.

– Vi hoppas att våra österbottniska Exportambassadörer kommer fortsätta som internationaliseringspåverkare och tackar för värdefulla insatser för vår region, säger Kristian Schrey från Viexpo.

Företaget som valdes till årets Exportambassadör var PaaPii Design från Karleby. Läs mer på Viexpos sida.