01 / 09 / 2022

Mer detaljerade utredningar om en fast förbindelse över Kvarken behövs

Under Kvarkenrådets evenemang på Wasa Future Festival lördagen den 13 augusti låg fokus mest på den fasta förbindelsen över Kvarken.

Anders Jungar från PBI Research Institute, deltog i Wasa Future Festival evenemanget via videolänk och delade med sig av PBI:s tankar om Fast förbindelse projektet. Fast förbindelse projektet kartlägger möjligheterna för en bro över Kvarken. Jungar beskrev att Kvarkenrådet har fått tre olika förslag på hur den fasta förbindelsen över Kvarken skulle kunna se ut och att PBI:s roll i detta har varit att bedöma dessa förslag. 

Jungar presenterade också förslag på följande steg gällande den fasta förbindelsen. Förslagen bestod av att engagera regionen till att göra den fasta förbindelsen till en prioritet för regionen, att definiera behov, fördelar, alternativa lösningar, risker och en ekonomisk modell för förbindelsen samt att skapa kommunikationsmaterial för att främja och öka medvetenheten om projektet. 

Det är helt klart att vi behöver undersöka en fast förbindelse mer i detalj. Vi måste genomföra en ordentlig förstudie för att definiera vad som är behovet och det problem vi försöker lösa. Transportbehovet är en sak men hur är det med den geopolitiska situationen och de behov som den skapar, påpekade Jungar. 

Axel Andersson från Ramboll presenterade miljöanalysen som Ramboll gjort, som har bestått av att identifiera miljövärdena i Kvarkenområdet, analysera dessa värden och framlägga på vilket sätt dessa värden kan skapa utmaningar för en fast förbindelse. Dessutom består analysen av hur man anpassar och justerar projektet efter dessa miljöutmaningar.

Andersson beskrev att de hittade ganska många miljövärden både på den finska och svenska sidan. De flesta miljövärdena finns på den kortaste sträckan mellan den finska och den svenska sidan av Kvarken.

– Vi har inte hittat något som tyder på att en fast förbindelse är omöjlig att genomföra men det finns fortfarande ganska höga miljövärden att ta hänsyn till, beskrev Andersson.

Fast förbindelse projektet avslutas i oktober. Rambolls och PBI:s rekommendationer för framtida åtgärder kommer att fungera som beslutsunderlag då politikerna beslutar om följande steg angående den fasta förbindelsen.

Mer dialog behövs 

– Det finns fortfarande mycket som behöver göras men nu har vi en färdplan. Miljöfrågan har hög relevans och som Andersson påpekade är det bra att vi redan undersöker den här frågan. Om vi ser på den offentliga diskussionen om den fasta förbindelsen har många lyft frågan om miljöeffekter och anklagat oss för att vi inte tagit hänsyn till det men nu visar vi att vi faktiskt gör det. Det skulle vara mycket fördelaktigt med en dialog från början med både de som är emot och de som är för en fast förbindelse, påpekade Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

– Kvarkenbron ska vara klar år 2035 eller 2040. När vi talar om Kvarkenbron behöver vi tala om värdet av den mjuka industrin runt den, som den skapar. Glöm dem som pratar om priset, vi behöver dem som pratar om värdet, sa Sture Udd, mannen bakom Wasa Future Festival.

Se evenemangets livestream på Youtube HÄR.

 

Fast förbindelse

Kartlägger möjligheterna för en bro över Kvarken – övergripande konsekvensbedömning och genomlysning av affärsförslag tillsammans med rekommendationer för fortsatt arbete.