15 / 02 / 2018

Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd

Projekthanteringsbolaget Kvarken Link Ab Oy, som ägs gemensamt av Umeå kommun och Vasa stad, har den 18 januari 2018 skickat en informationsförfrågan, sk. RFI/Request for Information, till 17 varv runtom i världen.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Projekthanteringsbolaget Kvarken Link Ab Oy, som ägs gemensamt av Umeå kommun och Vasa stad, har den 18 januari 2018 skickat en informationsförfrågan, sk. RFI/Request for Information, till 17 varv runtom i världen.

– Med hjälp av förfrågan ska vi få en mera exakt bild av vilka varv som har kompetens och möjlighet att bygga den färja som är ämnad att byggas för Kvarkentrafiken. Samtidigt får vi en mera exakt bild av prisnivån, berättar Bertil Hammarstedt, VD på Kvarken Link Ab.

Färjan är en viktig del i det globala projektet Midway Alignment och att få den på plats är en förutsättning för att få helhetsprojektet genomfört.

– Denna förfrågan är första steget i en offentlig upphandlingsprocess. Nästa steg i processen blir att sammanställa en kortare lista på de varv om uppfyller krav på kompetens och tidtabell samt förbereda ett upphandlingsunderlag för offentlig upphandling, fortsätter Hammarstedt.

Svaren på förfrågan skall inlämnas senast den 2 mars 2018.
Förfrågan har tagits fram med hjälp av det av Interreg finansierade projektet MABA II.
MABA II projektets mål är att det vid slutet av projekttiden skall finnas väl underbyggda underlag, utredningar och analyser för att processen kring att utveckla det öst-västliga transportstråkets centrala länk skall kunna gå framåt, och att myndigheter på regional, nationell och EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder.