29 / 09 / 2020

Möjligheterna med elflyg är enorma – både i Kvarkenregionen och i hela Norden

Under försommaren startades projektet FAIR upp i Kvarkenregionen. Projektets målsättning är att skapa synergier och öka kunskapen om elflygets möjligheter samt att snabba på implementeringen av regionala elflyg i regionen.

Under försommaren startades projektet FAIR upp i Kvarkenregionen. Projektets målsättning är att skapa synergier och öka kunskapen om elflygets möjligheter samt att snabba på implementeringen av regionala elflyg i regionen. Janne Vasama, ordförande för Helsingfors elflygplansförening var på plats under Wasa Future Festival för att ge sin syn på möjligheterna med elflyg, både ur ett nordiskt perspektiv och med Kvarkenregionen som utgångspunkt.

Janne Vasama, ordförande för Helsingfors elflygplansförening, kunde under Wasa Future Festival lyfta fram många fördelar med elflyg – både för Norden i stort och för Kvarkenregionen som sådan: – Elflyg ger i praktiken inte några utsläpp alls, behovet av infrastruktur omkring är minimalt, det är billigt för både användarna och samhället och det är det snabbast och mest effektiva sättet att transportera sig, summerar han.

Helsingfors elflygplansförening grundades 2017 av en grupp personer med intresse för elflygsteknologin.
– Under de tre år som gått sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt och vi har redan en politisk diskussion i Finland om möjligheterna med elflyg, konstaterar Vasama.

Föreningen jobbar på tre olika plan – dels med själva elflygsflottan, dels med teknologin och de ekosystem som behövs kring elflygen, samt slutligen också med informationsspridning.
– Vi är engagerade i flertalet olika projekt och samarbetar bland annat med Aalto Universitetet. Runt om i världen pågår redan över 300 olika elflygsprojekt och de första projekten som berör passagerartrafik med elflyg i Finland borde vara slutförda senast om fem år, fortsätter Vasama.
Allt fler prototyper utvecklas, men samtidigt råder också en stor optimism bland tillverkarna.
– Utmaningar finns, både gällande batteriteknologin och certifieringen för passagerartrafik.

Det är inte heller enbart motorerna som ska bytas ut – alla funktioner omkring måste förändras och nya operativa modeller ska skapas. Den allmänna acceptansens av elflyg grundar sig enligt Vasama på fyra olika faktorer: säkerheten, ljudnivån och därmed själva upplevelsen, tillgängligheten samt förstås priset.

”Elflygen kan förändra vårt sätt att resa, men då måste det vara tillgängligt för alla”

– Elflygen kan förändra vårt sätt att resa i grunden, men då måste det vara tillgängligt för alla – inte utgöra ett exklusivt färdmedel för företag och rika. Det ska vara lika enkelt att boka plats i ett elflyg som att boka en taxi, anser Vasama, som också ställer elflygen mot höghastighetståg:
– Höghastighetslinjer är oerhört dyra att bygga och kräver stort nät av hubbar och matarlinjer för att fylla någon funktion. I slutänden blir tidsbesparingen mycket liten för resenärerna.

Flyg är det snabbast och mest effektiva sättet att förflytta sig – och med elflyg kan det ske med minimal investering och utan utsläpp. Med elflyg kunde vi ersätta flygskammen med stolthet, anser Janne Vasama. Här är han i diskussion med Juha Häkkinen, VD för Österbottens Handelskammare, och riksdagsledamot Joakim Strand.

Han lyfter fram många exempel på vilka fördelar elflygen skulle erbjuda Kvarkenregionen:
– Elflyg är betydligt billigare i drift och ger därmed lägre biljettpriser. De skapar möjlighet till nya, korta rutter och kortare intervaller för tätt trafikerade affärsrutter. Taxiflygen skulle bli billigare med eldrift och istället för att prata om flygskam kunde vi vara stolta över att ta flyget.
Havet och klimatet är två faktorer som gör regionen till en utmärkt testplattform, men även industrin i området.
– Exportföretagen är i stort behov av ett globalt nätverk – likaså forskning, utveckling och undervisning. Turismen var den snabbast växande sektorn i Finland fram till pandemin och även inom sjukvården skulle elflygen fylla en viktig funktion, där snabba transporter kan vara livsavgörande. Företagen ser fördelarna och värdet av elflygsutvecklingen och är gärna med som pionjärer, konstaterar Vasama.

Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet, instämmer.
– Intresset för FAIR-projektet har varit överväldigande och fler och fler inser vilken nytta vi kunde ha av elflyg. De kan vara svaret på flera stora utmaningar vi har – utsläppsnivån, lönsamheten på mindre trafikerade rutter och de kunde även skapa möjlighet till helt nya, regionala rutter.
Inom FAIR läggs stor vikt vid att ta fram bästa möjliga faktaunderlag och det är där Vasama kommer in i bilden.
– Projekt som inledningsvis kan uppfattas som rent utopiska kan förverkligas, även betydligt tidigare än man trott, om man brinner för sin sak och tror på den – det har vi redan bevisat här i Kvarkenregionen, konstaterar Lindström.

”Möjligheterna för de nordiska länderna är enorma”

Han anser att Nordiska Ministerrådet borde vidta åtgärder omedelbart i frågan, och även Vasama lyfter fram nyttan av en gemensam, nordisk elflygsstrategi.
– Om vi i Norden skulle bli pionjärer kan vi skapa standarder, affärsmodeller och utveckla den teknologi som behövs i vårt eget klimat.
I Norden finns redan cirka 300 etablerade flygrutter med en sträcka under 400 km, vilket dagens elflyg klarar – men med 60 procent lägre operativa kostnader än vanliga flyg.
– Möjligheterna för de nordiska länderna är enorma, avslutar han.

Text och foto: Anna Sand / bySand

Eventet livestreamades på Youtube.
Presentationsmaterialet finns för påseende HÄR

FAIR – Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation förbereder Kvarkenregionen för en snabb introduktion av ett kommersiellt och samhällsekonomiskt effektivt eldrivet regionalflyg. Kvarkenregionen ska snabbt kunna realisera den potential för samhällsutveckling och gränsöverskridande innovationsprocesser som elflyg kan möjliggöra. FAIR samverkar med andra projekt för att öka kunskapen om elflygets möjligheter och påskynda en introduktion av elflyg. FAIR utvecklar inte teknik och gör inga fysiska investeringar. kvarken.org/projekt/fair