01 / 06 / 2021

Mot ännu starkare samverkan

Ordförande Joakim Strands hälsning

Ett besvärligt år 2020 är förbi. Permitteringar, tomma orderböcker, ensamhet, social distansering och ett pussel av distansarbete och distansundervisning har varit vardag för många. Men också positiva saker har skett. Vi har rekordmånga investeringar på gång – och ännu fler på kommande – i Kvarkenregionen.

Nordiskt samarbete – vad händer nu?

Stängda gränser har visat skörheten i nordiskt samarbete och integrerade gränsregioner. Gränsernas roll, bristen på samordning mellan de nordiska länderna och djupet av befintligt samarbete blev mycket tydliga i gränssamhällen under pandemin; arbetstagare, familjer, vänner och företag har påverkats då de öppna gränserna plötsligt upphörde. Detta har utmanat styrkan i befintligt samarbete även inom Kvarkenrådet, som delvis kunnat upprätthållas genom digitala verktyg, men utmanat styrkan framförallt i fråga om att starta upp nya samarbeten.

Lyckligtvis kan man redan nu se att 2020 sammanstrålat många lyckade samarbeten; ett nordiskt batteribälte som kopplar ihop hela Kvarkenregionen samt våra norska vänner i Nordlands fylke startas upp. Frågan om en fast förbindelse över Kvarken har aktualiserats både tack vare ny byggteknik, nya beräkningar, investerare som hört av sig och framförallt de nya stora investeringarna och etableringarna runtom i Kvarkenregionen. I helheten spelar tidigare intensivt arbete och arbetssegern med att trygga förbindelsen över Kvarken en stor och betydande roll. Näringslivet tror på regionen, ser tillväxtmöjligheterna och framförallt nyttan med förbindelsen över Kvarken och den starka viljan att samarbeta. Detta har framkommit vid flera tillfällen; redan då Wärtsilä 2018 med sin dåvarande vd Jaakko Eskola i spetsen berättade om vad som avgjorde till Vasas fördel i fråga om Smart Technology Hub, då vd:n för Freyr Battery, Tom Jensen, nyligen uttalade sig om att det djupa samarbetet över gränserna i vår region spelar roll i deras batterifabriksetablering i Mo i Rana och då Svenska rallyts vd Glenn Olsson förklarar varför Umeå blir ny centralort för stortävlingen Svenska rallyt från och med 2022. Där förstärktes Umeås starka koncept ytterligare tack vare den starka regionen och närheten till Finland med färjan mot Vasa.

Joakim Strand, Styrelseordförande, Kvarkenrådet EGTS

I Kvarkenregionen har vi lyckligtvis många saker att se fram emot, men även orsak att ta en närmare till på Nordregios nyligen presenterade tillvägagångssätt på hur tilliten till gränsöverskridande samarbetet återvinns bland invånarna efter en tid med tydliga hinder och gränser i våra gränsregioner (http://pub.nordregio.org/pb-2021-3-covid-crossborder/#). Den första av Nordregios punkter är att återförena folk och återskapa tilliten. Jag ser att vi i och med den nya färjan har en enorm potential för folkligt samarbete och att Kvarkenrådet och dess samarbetsnätverk behöver både tänka och finnas till för att återskapa både det vi haft och vidareutveckla det. Här är även initiativ från invånarna, föreningar och andra grupper mycket välkomna.

Lyckligtvis har vi alla Kvarkenregionens invånare något att se framemot; planeringen av ett jubileumsår då förbindelsen, nya färjan, samarbetet, framtidsvisionerna, kultur, näringsliv och folkligt samarbete hyllas är i full gång. Firandet kommer kulminera i en folkfest för alla, Kvarkenfest 18.6.2022! Vi firar bland annat att pandemin är över, Kvarkenrådets nya EGTS-kostym och 50-årsjubileum där alla gammal som ung, från öst som från väst, är välkomna!

Vi har alla möjligheter att tillsammans bygga en ännu starkare, attraktivare, aktiv och trygg region att bo och verka i. Vi går mot bättre tider i stort som smått.

Vill även passa på att tacka Kvarkenrådets driftiga personal och styrelse för det goda samarbetet, samt alla andra samarbetspartners, företag och organisationer i regionen som bidragit till att vi tagit ett steg närmare att göra Kvarkenregionen till världens bästa ställe att bo och verka i, både för den enskilda människan och för företag.

Joakim Strand
Styrelseordförande
Kvarkenrådet EGTS