14.06.2017

Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

WP1
Systemanalysen är klar och färdig för att användas som grund för arbetet i WP2. Case-studierna har rullat på bra, men ännu krävs arbetsinsatser för att hitta och garantera transporter på järnväg längs Tvärbanan. Samtal förs med Hector Rail och Green Cargo. Projektet har presenterat sitt arbete på transport logistic -mässan i München och i seminariet med näringslivstema som arrangerades i samband med Kvarkenrådets årsmöte. TMS (Transport Management System) väntas bli klar inom juni 2017. I fortsättningen kommer NLC Vasa -områdets användning som utvidgning till Vasa hamn samt ingångs-/utgångsport till E12-stråket undersökas och utvecklas tillsammans med NLC Vasa -områdets utvecklare.

/Pekka Mäkinen


WP2
Den 26/4 var det äntligen kick-off för partnerskapets gränsöverskridande trafikstrategi i Lycksele! Temat för dagen var gemensam vision och den nyligen slutförda systemanalysen för regionen utgjorde diskussionsunderlag. Under hösten fortsätter det viktiga arbetet att skapa vår första gemensamma trafikstrategi! Samtidigt sammanställs en rapport som beskriver planeringsprocesserna för infrastruktur i Norge, Sverige och Finland. Rapporten sak utgöra en del i ett dialogunderlag gentemot de nationella trafikverken om vikten av en gränsöverskridande infrastrukturplanering.
Den andra delen av dialogunderlaget sammanställs inom systerprojektet BA3NET och behandlar metoder för att beräkna och fördela nyttor av infrastrukturinvesteringar i gränsregioner.

/Andreas Forsgren


WP3
24 maj samlades representanter från Indre Helgeland regionråd, Rana Utvikling, Midtskandia, Blå Vägen, VASEK, Kvarkenrådet och konsultföretaget Trivector för att förbereda höstens stora workshop. Tema för workshopen är Framtida samverkansformer i E12 Atlantica regionen. Vad skall vi i fortsättnignen samverka kring och på vilket sätt organiserar vi oss bäst? Riktad inbjudan/early warning skickas ut innan juli månad.

/Grete Vesteraas

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport - Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Go back to "News"