News

 • 15.12.2013

  Artikel om NLC i Framtidens infrastruktur

  http://framtidensinfrastruktur.se/framtidensinfrastruktur/transportstrak-fran-atlanten-till-ryssland/
  Read more

 • 19.11.2013

  Ny kortfilm om Nordic Logistic Corridor

  Ny kortfilm om Nordic Logistic Corridor
  Read more

 • 19.11.2013

  Open Days event 23.11 i Umeå hamn och ombord på Wasa Express

  Invigning av Brohamnsprojektet- en viktig pusselbit för Kvarken Link och öst-västliga transporter
  Read more

 • 19.11.2013

  Brohamnsprojektet i Umeå hamn invigt 13 november 2013

  Väg E12 har rätats ut och järnvägen har elektrifierats – ytterligare en pusselbit i Nordic Logistic Corridor är på plats. Investeringarna i Umeå hamn stärker det europeiska transportnätet och skapar ännu bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling. Den 13 november 2013 invigdes Brohamnsprojektet.Läs mera om Brohamnsprojektet
  Read more

 • 24.10.2013

  Kvarkentrafiken presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16.10

  Kvarkentrafiken och Vasaregionens innovationer inom havsindustrin presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16 oktober. I TEN-T dagarna deltog över 1000 personer, Europas sakkunniga inom lands-, havs- och flygtrafik samt tjänstemän, politiker och intressebevakningsorganisationer inom trafik. Under TEN-T dagarna presenterades Kvarken Multimodal Link projektet och Vasaregionens kunnande inom energiteknik och sjöfart. 
  Read more

 • 17.09.2013

  Workshop ”Strategi för biogasutbyggnad i norra Sverige och mellersta Finland” 7 november på Folkets

  Vill du vara med och ta fram en strategi för utbyggnaden av biogas i Västerbotten, Västernorrland och Österbotten?Välkommen på workshop med BioFuel Region och Stormossen Ab. Se fram emot intressanta diskussioner kring frågor som: Hur kan vi så effektivt och långsiktigt som möjligt öka biogasproduktionen i regionen? Finns det samverkansmöjligheter...
  Read more

 • 16.09.2013

  BA utbildning för stödmottagare 15.10 i Vasa

  Den 15 oktober ordnar Botnia-Atlantica en utbildning för stödmottagare och andra intressenter inom Botnia-Atlanticaprogrammet. Utbildningen vänder sig främst till dem som beviljats projekt inom programmet, men även till personer i organisationer som funderar på att starta upp ett Interregprojekt eller till er som är allmänt intresserade av vad det innebär att...
  Read more

 • 04.09.2013

  Botnia-Atlantica årskonferens 10-11 september i Vasa

  Den 10-11 september kommer Botnia-Atlanticas årskonferens 2013 att genomföras i Vasa. Huvudtemat kommer att vara framtida program 2014-2020 och alla intresserade är välkomna att delta.
  Read more

 • 04.09.2013

  Projektet Botnia Marketing inleds

  Peter Källberg är projektchef för ett nytt projekt, som heter Botnia Marketing. Projektets mål är att öka turismvolymerna på båda sidor om Kvarken, och projektet genomförs i samråd med näringen i både Sverige och Finland. VASEK är projektets ägare och Umeå kommun är projektpartner på den svenska sidan.
  Read more

 • 09.08.2013

  Nyhetsbrev från projektet "Världsarv i samverkan 63°N - världsarvsambassadörer"

  Nyhetsbrev 9 augusti 2013 ”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” (VIS-VAA) är ett Botnia-Atlantica projekt. Lead part är Kvarkenrådet och medfinansiärer är Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Österbottens förbund, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun, Korsholms kommun och Vörå kommun. VIS-VAA har två temata: 1) världsarvet i samhället och 2) världsarvet i skolan. Målet med tema 1 är att öka kunskapen och förståelsen om det gemensamma världsarvet hos politiker, tjänstemän, entreprenörer och andra medborgare i världsarvregionerna. Målet med tema 2 är att via kompetensutveckling öka förståelsen för det gemensamma världsarvet hos lärare och skoladministratörer i regionerna, samt ge dem verktyg att föra världsarvskunskapen vidare till sina elever. Målen uppnås genom seminarier, evenemang, träffar, utbildningar etc. som Kvarkenrådet ordnar i samarbete med andra världsarvsförvaltare. Det här är projektets tredje nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet under perioden mars – juli 2013.
  Read more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24