27 / 08 / 2021

Nordiska batteribältet ska bli branschens Silicon Valley

” The green shift is on the rise.” För att nå ambitionerna i de klimatmål som satts upp måste vi mångdubbla våra ansträngningar, menar Tom Einar Jensen, VD för norska FREYR Battery. Här kan, och ska, det nordiska batteribältet spela en nyckelroll.

” The green shift is on the rise.”
För att nå ambitionerna i de klimatmål som satts upp måste vi mångdubbla våra ansträngningar, menar Tom Einar Jensen, VD för norska FREYR Battery. Här kan, och ska, det nordiska batteribältet spela en nyckelroll.

Kvarken-Destinations-1066 (1)

Tom Einar Jensen, VD för norska FREYR Battery, medverkade i Wasa Future Festival via videolänk från Oslo. Han förklarade strategierna bakom de nya, planerade fabrikerna och slog fast att ”The green shift is on the rise” – batteribältet ska enligt Jensen bli ett globalt centrum för cirkulär ekonomi.
Foto: Kvarkenrådet

Två dagar efter offentliggörandet av att norska FREYR Battery, som bygger fem batterifabriker i Mo i Rana, också etablerar sig i Vasa, medverkar Jensen i Wasa Future Festival via videolänk och drar ner rungande applåder efter sitt anförande.

– Vi kan göra mycket mer än vad som hittills gjorts och nu kan den här regionen, från Norge i väst till Finland i öst,  fungera som ett exempel för andra. Vi kan bli ett epicentrum för en värdekedja av cirkulär ekonomi – ett skandinaviskt Silicon Valley inom batteriindustrin, där tillverkningskapaciteten nu snabbt borde bli upp till 60 gånger större än den är i dagsläget, fastlår Jensen.

FREYR ska leverera säkra, kostnadseffektiva och rena battericeller till de snabbt växande globala marknaderna för elfordon, energilagring och marina lösningar. Klimathotet är den drivande orsaken och FREYR har som avsikt att bli ledande i utvecklingen. Etableringarna i Norge och i Finland ska stöda varandra och fungera som show cases.

– Det finns en hög teknologisk kompetens i Vasa och staden erbjuder en ideal plats med tillgång till lokala råvaror, korta logistikkedjor och förnyelsebar energi samt ett unikt kluster av världsledande leverantörer för hela batterivärdekedjan, svarar Jensen på frågan om varför företaget väljer Vasa.
– Det finns uppenbara synergieffekter med fabriker på flera orter, och de behövs för att svara på den enorma efterfrågan som nu finns, tillägger han.
FREYR förhandlar redan nu med ett sextiotal olika kunder och behovet är akut. Hela bolagets strategi baserar sig på snabbhet, skalbarhet och hållbarhet.

Kvarken-Destinations-1066 (1)

Riitta Björkenheim, Tomas Häyry och Richard Carstedt gläder sig över norska FREYR Batterys intentionsavtal med Vasa. Den nordiska batteribältet blir verklighet och nu krävs både mod och samarbete för att locka hit den arbetskraft som kommer att behövas – och för att stoppa den egna kunskapsflykten.
Foto: Anna Sand / bySand

Nu startar det förberedande arbetet i Vasa inför etableringen. Hit hör miljökonsekvensbedömningar, planering samt byggande av infrastruktur.
– Mycket ska göras, men vi är väl förberedda och mycket bakgrundsarbete är gjort. Vi är övertygade om att vi tack vare de med FREYER gemensamma höga ambitionerna gällande hållbarhet, tillväxt och snabbhet kommer att lyckas utomordentligt bra, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Kringeffekterna av de etableringar som ska ske på Gigavasaområdet kan bli enorma och enligt Richard Carstedt, regionråd för regional utveckling i Västerbotten, kan varje ny tjänst i batterifabriken skapa fem andra, nya tjänster i form av kringeffekt.
– Utvecklingen kan bli gigantisk, och nu behöver vi modiga, politiska beslut. Vi måste bygga de bostäder som kommer att behövas och få kompetensen att stanna kvar i regionen. Vi har samma utmaningar i Skellefteå som i Vasa, och när vi nu är på väg in en ny gemensam arbetsmarknad blir samarbetet ännu viktigare, menar Carstedt.

Utvecklingsdirektör Riitta Björkenheim från VASEK fortsätter:
– Vi måste skapa en region som är tillräckligt attraktiv för våra egna ungdomar och även för internationell arbetskraft. Framtiden kommer att kräva ett större mått av multilokalitet och kulturell förståelse, och även språkkunskaper. Kvarkenregionen sätts nu på Norra Europas karta och vi måste skapa en lockande helhet som omfattar betydligt mer än bara själva tjänsten och arbetet, avslutar Björkenheim.

 

Text: Anna Sand

Foto: Anna Sand och Kvarkenrådet

Ifall du missade evenemanget kan det ses: HÄR

Läs även Vaasa Insiders sammanfattning: HÄR

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp