11 / 04 / 2016

NSB CoRe tar fokus på trafik och markanvändning

NSB CoRe fokuserar på utvecklingsfrågor som hänför sig till markanvändning och trafik längs transportkorridoren som går mellan Nordsjön och Östersjön.

Projektet North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) hänför sig till transport- och tillväxtkorridorer och har beviljats finansiering inom ramen för EU:s Östersjöprogram Interreg. Projektet körde på allvar igång förra veckan.

NSB CoRe fokuserar på utvecklingsfrågor som hänför sig till markanvändning och trafik längs transportkorridoren som går mellan Nordsjön och Östersjön. Projektets huvudteman omfattar transportkedjor, pendeltrafik med långa avstånd, regionplanering som tar sikte på en gemensam strategi samt varumärkesutveckling som berör järnvägsförbindelsen Rail Baltica.

– Projektets främsta mål är att den kedja som de enskilda städerna längs korridoren formar ska bilda en fungerande helhet. Vi strävar efter är att utveckla rekommendationer åt beslutsfattarna som gäller trafikpolitiken och regionutvecklingen på hela trafikkorridorens område. Det är också av betydelse hur väl vi lyckas organisera diskussionen om trafikpolitikens utmaningar och mål, säger projektchef för NSB CoRe Sakari Saarinen vid Nylands förbund.

I projektet deltar totalt sexton partner från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Projektet pågår i tre år och har en budget på 3,3 miljoner euro. Av finansieringen kommer 2,6 miljoner euro från Östersjöområdets Interreg-program.

Från Finland deltar förutom Nylands förbund även Helsingfors stad, Tavastehus stad, Kvarkenrådet och logistikklustret Limowa. Projektet får stöd av fyrtio betydande associerade partner som kommer från de samarbetande ländernas städer, landskap, ministerier och företag inom trafik- och logistikbranschen.

Källa: Uudenmaan liitto

http://www.uudenmaanliitto.fi/sv/nylands_forbund/nyhetsrum