18 / 01 / 2015

Nu startar vi Kvarken Ports – ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa

Den utökade samverkan ska bidra till att stärka affärsutvecklingen för hamnarna och transportstråken i regionen.

Den 1 januari 2015 gick startskottet för nya Kvarkenhamnar AB – ett gemensamt bolag för hamnarna i Umeå och Vasa. Bolaget kommer att marknadsföras under namnet Kvarken Ports Ltd. Den utökade samverkan ska bidra till att stärka affärsutvecklingen för hamnarna och transportstråken i regionen.

Läs mera här