17 / 12 / 2020

Nutid och framtidsutsikter

Finland och Sverige har nu formellt inrättat den första helnordiska europeiska grupperingen för territoriellt samarbete, Kvarkenrådet EGTS.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

FINLANDS NÄRINGSMINISTER MIKA LINTILÄS HÄLSNING

Finland och Sverige har nu formellt inrättat den första helnordiska europeiska grupperingen för territoriellt samarbete, Kvarkenrådet EGTS.

Vad som behövs mer än någonsin är investeringar i framtiden. Även om detta samarbete mellan de österbottniska landskapen på finska och Västerbotten och Örnsköldsvik på svenska sidan har pågått i nästa 50 år, har Kvarkenrådet med sina medlemmar alltid verkat för att Kvarkenregionen vidareutvecklas som en funktionell, konkurrenskraftig och väl integrerad gränsregion.

Inrättandet av det första helnordiska EGTS-området i Kvarkenregionen är ett unikt och glädjande steg. Här ser man möjligheterna, som gynnar såväl invånare, företag som utbildningsinstitutioner. Detta för med sig en enorm potential för regionen, för Norden och för Europa.

Jag önskar ert samarbete lycka och framgång, ni är ett exempel för andra regioner.

Mika Lintilä
Näringsminister
Centern i Finland