11 / 01 / 2019

Nya Kvarkenfärjan ska byggas i Raumo

Styrelsen för Kvarken Link har idag beslutat att ingå intentionsavtal (Letter of Intent) med Rauma Marine Constructions Oy (RMC). Beslutet baserar sig på resultatet av den offentliga EU-upphandling som inleddes 2 juni 2018.

RMC’s 3D illustration of the vessel. Photo credit: RMC

Styrelsen för Kvarken Link har idag beslutat att ingå intentionsavtal (Letter of Intent) med Rauma Marine Constructions Oy (RMC). Beslutet baserar sig på resultatet av den offentliga EU-upphandling som inleddes 2 juni 2018.

Ordföranden i Kvarken Link, stadsdirektör Tomas Häyry, uttrycker sin glädje att projektet nu lyckats uppnå en lösning och fortsätter:

– Jag vill uttrycka min tillfredsställelse och framföra ett varmt tack till alla de som i olika roller fört projektet framåt. Från styrelsens sida vill vi meddela ett stort tack till alla som medverkat för att få fram en lösning till gagn för de framtida relationerna mellan Österbotten och Västerbotten och för vårt näringsliv.

Ett fartyg som kan drivas med biogas och el

Kvarken Links fartyg är en modern färja med 2 lastdäck, plats för 800 passagerare och en lastkapacitet på 1500 filmeter för långtradare. Det motsvarar ungefär 80 ekipage med dragbilar. Fartygets miljövänlighet är en viktig utgångspunkt, t.ex. maskineriet drivs av en batteri. Och tvåbränslelösning med marindiesel samt flytande naturgas. Därvidlag är det också möjligt att använda den biogas, som produceras i Vasatrakten.

Kvarken Link AB ägs av Umeå kommun och Vasa stad. De garanterar också finansieringen av fartygsanskaffningen. Fartyget avses levereras senast den 30 april 2021.

Kvarkenrådets direktör, Mathias Lindström, uttrycker även han sin glädje över beslutet som Kvarken Link tagit:

– Detta är ett resultat av ett unikt lagspel i regionen och samtidigt ett kvitto på att det mesta är möjligt bara man vågar satsa och tror på sin sak.