14 / 06 / 2021

Kvarkenrådet EGTS valde nya ordföranden

Kvarkenrådet EGTS första årsmöte hölls i slutet av maj 2021. På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden och ordförande och viceordföranden valdes. Presidiet utökades från Kvarkenrådets föreningstider från två till fyra med en ordförande och 3 viceordförande.

Kvarkenrådet EGTS första årsmöte hölls i slutet av maj 2021. På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden och ordförande och viceordföranden valdes. Presidiet utökades från Kvarkenrådets föreningstider från två till fyra med en ordförande och 3 viceordförande.

Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör, Kurikka stad, är en av de nya viceordföranden. Pusa blev styrelsemedlem 2.10.2020 när Kvarkenrådet EGTS höll sitt konstituerande möte. Hon är ändå bekant med verksamheten redan från tidigare då hon varit involverad Kvarkenrådets verksamhet i samband med MABA och E12 -projekten.

På årsmötet utökades presidiet från Kvarkenrådets föreningstider från två till fyra med en ordförande och 3 viceordförande. Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör, Kurikka stad, är nyinvald viceordförande.

– Min tidigare erfarenhet inom telemedicin mellan sjukhusen över Kvarken var otroligt positivt och inspirerar mig fortfarande. Det att Kurikka stad från Södra Österbotten är med och får bygga nordisk framtid tillsammans med andra ser jag som en stor möjlighet. För våra företag är Sverige ofta första steget ut på utländska marknader och den vägen finner de kraft att börja exportera till andra europeiska länder.
– I tillägg är E12 en oerhört viktigt nordisk och europeisk väg och av stor betydelse för näringsliv och export. Vi är nära varandra och jag önskar kunna befrämja goda logistiska förbindelser över Kvarken så att avstånden ska om möjligt bli ännu mindre. Tillsammans är vi starkare.

Anna-Kaisa Pusa

stadsdirektör Kurikka stad

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, har varit styrelsemedlem redan innan Kvarkenrådet ombildades från förening till en EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete). Hon har en bred erfarenhet och stort kontaktnät i Västerbotten, Norra Sverige och är ledamot bl.a. i Regionkommittén i EU.

Åsa Ågren Wikström, nyinvald viceordförande.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med alla gränsöverskridande frågor med huvudsakligt fokus på infrastruktur och kommunikationer i Kvarkenregionen, men även inom turism, näringsliv, hälsovård, forskning och utveckling.
– Det ska bli roligt att få fortsätta arbetet med att lyfta vårt nordiska samarbete även på den europeiska nivån!

Åsa Ågren Wikström

vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten

Joakim Strand återvaldes som ordförande och Lennart Holmlund som viceordförande.

Kvarkenrådet EGTS
Kvarkenrådet fungerar som en neutral samarbetsplattform och möjliggörare för all typ av gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen.
Kvarkenrådet omfattas av de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Våra medlemmar, som består av kommuner, regionförbund och landskapsförbund, finns över hela regionen.

Från förening till stabilt juridiskt organ
Kvarkenrådet tog sin nya organisationsform i bruk vid årsskiftet 2020-2021. Innan årsmötet hölls föreningen Kvarkenrådet rf:s uppläsningsmöte och Kvarkenrådet EGTS fortsätter arbetet som pågått i närmare 50 år.
Bekanta dig med Kvarkenrådet EGTS och vår verksamhet: kvarken.org/kvarkenradet/