Destination Kvarken – hälsning från senaste internationella workshop

Vad händer hos oss?

Nyheter

Välkommen in i vårt nyhetsrum för att ta del av pressmeddelanden och nyhetsinformation om Kvarkenrådet och våra projekt.

Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x
Filtrera på ämne
Rensa filter
Destination Kvarken – hälsning från senaste internationella workshop
Destination Kvarken – hälsning från senaste internationella workshop
Destination Kvarken – hälsning från senaste internationella workshop

Destination Kvarken – hälsning från senaste internationella workshop

Europeiska byråer som inte har haft Norden som destination, vill nu ta med de nordiska länderna i sitt utbud.

Till nyhet
Virtuella inspirerande säljmöten

Virtuella inspirerande säljmöten

Positiv respons och intresse för vårt gemensamma resmål ger arbetsglädje – NORDEUROPA 2021

Till nyhet
Kvarkenrådet är nu det första nordiska EGTS-området

Kvarkenrådet är nu det första nordiska EGTS-området

EU:s officiella tidning Official Journal of the European Union har idag publicerat förändringen. Därmed kan vi nu erbjuda regionen en ännu mer intressant samarbetspartner ur alla perspektiv!

Till nyhet
Electric propulsion systems – Shaping the future of the aviation industry and changing how the world views transportation

Electric propulsion systems – Shaping the future of the aviation industry and changing how the world views transportation

The FAIR webinar welcomed Mr. Roei Ganzarski, CEO magniX on the theme of electric propulsion systems, shaping the future of the aviation industry and changing how the world views transportation.

Till nyhet
Kursen med samarbete över gränserna i fokus får fortsättning

Kursen med samarbete över gränserna i fokus får fortsättning

Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa arrangerar kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen även 2021

Till nyhet
Har du en innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen?

Har du en innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen?

Har du en intressant och banbrytande innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen Är du verksam i Österbotten, Södra Österbotten och Centrala Österbotten i Finland eller Västerbotten eller Västernorrland i Sverige?

Till nyhet
Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Projekt Destination Kvarken har ansökt om förlängning med fem månader till slutet av 2021 samtidigt som vi snart går in för det sista verksamhetsåret.

Till nyhet
Idag lanserar Kvarkenrådet ny hemsida och grafisk profil

Idag lanserar Kvarkenrådet ny hemsida och grafisk profil

En ny organisation. Ny hemsida. Nytt utseende. Nästan samma som tidigare, men mycket enklare och snyggare!

Till nyhet
Projektet Öst-västliga stråkets slutmål i sikte

Projektet Öst-västliga stråkets slutmål i sikte

En bättre tillvaro här uppe i norr - en ökad konkurrenskraft, bättre livsmiljö för fler människor och en ökad social, kulturell och ekonomisk integration är de långsiktiga målsättningarna för projektet Öst-västliga stråket.

Till nyhet
Nutid och framtidsutsikter

Nutid och framtidsutsikter

Finland och Sverige har nu formellt inrättat den första helnordiska europeiska grupperingen för territoriellt samarbete, Kvarkenrådet EGTS.

Till nyhet
Mathias Lindström Viexpos Exportambassadör 2020

Mathias Lindström Viexpos Exportambassadör 2020

Andelslaget Viexpo utnämner varje år både ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen.

Till nyhet
Kvarken Destinations – Stor potential och många trumfkort

Kvarken Destinations – Stor potential och många trumfkort

Budskapet från internationella researrangörer är att man ute i Europa gärna betraktar vårt gemensamma område – Kvarken - som en helhet. Destinationens hänförande kontraster är viktiga utgångspunkter i projektet Kvarken Destinations som startats i syfte att öka antalet besökare i Kvarkenregionen.

Till nyhet
Technical development of electric aircraft

Technical development of electric aircraft

One of the goals of the FAIR project is to create synergy, increase knowledge of the potentials of electric-powered flights and accelerate the implementation of regional electric flights especially in the Kvarken region.

Till nyhet
Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finland och Sverige har formellt godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Syftet med rådet är att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen, dvs. norra delen av Östersjön, och att främja regionens konkurrenskraft.

Till nyhet
We are participating in the virtual Smart City & Buildings 2020 event 24/11

We are participating in the virtual Smart City & Buildings 2020 event 24/11

The virtual Smart City & Buildings 2020 event November 24th 9-15 (EET) is filled with important topics

Till nyhet
Status of Electric Aviation in Finland and Sweden and the Development Opportunities

Status of Electric Aviation in Finland and Sweden and the Development Opportunities

The goal of the FAIR project is to create synergy, increase knowledge of the potentials of electric-powered flights and accelerate the implementation of regional electric flights especially in the Kvarken region. The project consists of three work packages (WP 1-3) of which RISE is responsible for WP 3 focusing on the Cross-border innovation process and the project´s competence network.

Till nyhet
Berättarwebinarium 19.11.2020

Berättarwebinarium 19.11.2020

Berättarwebinarium 19.11.2020 klockan 18.00-19.30 västerbottnisk tid/ 19.00-20.30 i Österbotten.

Till nyhet
Effektivering av gränsöverskridande samverkan

Effektivering av gränsöverskridande samverkan

Kvarkenrådet är partner i projektet BSR Access (BSR Access, Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region) som främjar hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Den 21 oktober 2020 samlade Kvarkenrådet cirka 40 medlemmar från intressentgrupperna till ett webbinarium för att behandla samarbetsformer längs transportkorridorerna.

Till nyhet
Storytagging lyfter styrkan i det lokala kulturarvet

Storytagging lyfter styrkan i det lokala kulturarvet

Begreppet storytelling ligger i tiden – allt fler företag inser kraften i att ge sin produkt en själ, genom att berätta en historia om den – gärna förankrad i det lokala kulturarvet eller landskapet. Det här tar projektet Storytagging fasta på. Projektet samlar berättelser om livet i norr och för ändamålet har man etablerat brandet Northword.

Till nyhet
Positiva ringar på vattnet av en fast Kvarkenförbindelse

Positiva ringar på vattnet av en fast Kvarkenförbindelse

Den nya utredningen om en fast förbindelse över Kvarken som presenterades under försommaren, har väckt stor uppmärksamhet. Männen bakom utredningen - Antti Talvitie och Esa Eranti - deltog i Wasa Future Festival för att presentera sina slutsatser och möttes av beröm och entusiasm.

Till nyhet
Möjligheterna med elflyg är enorma – både i Kvarkenregionen och i hela Norden

Möjligheterna med elflyg är enorma – både i Kvarkenregionen och i hela Norden

Under försommaren startades projektet FAIR upp i Kvarkenregionen. Projektets målsättning är att skapa synergier och öka kunskapen om elflygets möjligheter samt att snabba på implementeringen av regionala elflyg i regionen.

Till nyhet
Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Våren 2018 fattades det historiska beslutet att ombilda föreningen Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan.

Till nyhet
Styrelsemedlem Lilly Bäcklunds hälsning

Styrelsemedlem Lilly Bäcklunds hälsning

Tack för möjligheten att få skriva en personlig hälsning till er alla Kvarkenråds vänner. Jag har sedan början av 1990-talet i olika omfattning varit engagerad genom olika förtroendeuppdrag kopplad till samarbete inom Kvarkenområdet.

Till nyhet
Invitation: Future solutions 12/9 – Live & Online

Invitation: Future solutions 12/9 – Live & Online

Hjärtligt välkomna till evenemanget i Wasa Future Festival som Kvarkenrådet står värd för. Tillställningen arrangeras lördagen den 12 september från och med kl. 12.

Till nyhet
Visionen om fast förbindelse över Kvarken lever

Visionen om fast förbindelse över Kvarken lever

Kvarkenrådet har under många år jobbat operativt med att integrera Kvarkenregionen inom alla sektorer. För att det skall lyckas krävs fungerande förbindelser.

Till nyhet
Kvarkenregionen – en vinnare bland resmålen efter coronakrisen?

Kvarkenregionen – en vinnare bland resmålen efter coronakrisen?

Efter coronakrisen kommer troligtvis besökaren att favorisera destinationer med ren natur, naturaktiviteter, närhet till havet, upplevelser, utrymme och avskildhet.

Till nyhet
Resedrömmar ska ge projektets företag synlighet

Resedrömmar ska ge projektets företag synlighet

Besöksnäringens utmaningar i och med Covid-19 har lett till att man även i projektet Destination Kvarken börjat se sig om efter tillfälliga alternativa lösningar.

Till nyhet
Effekter av krisen Covid-19 i turistföretag i Kvarkenregionen

Effekter av krisen Covid-19 i turistföretag i Kvarkenregionen

Hanken Svenska handelshögskolan genomförde undersökningen ”Tillsammans klarar vi av Coronakrisen” bland finska företag i Destination Kvarken-projektet.

Till nyhet
FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation.

Till nyhet
Building sustainable industries for future generations

Building sustainable industries for future generations

Living in these exceptional times is creating new needs, demands and even possibilities to become better acquainted with our region by using digital solutions and prepare together for the future ahead.

Till nyhet
FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt

Kvarkenrådet genomförde hösten 2019 förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter, vars syfte var att utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av trafik med elflyg kring Kvarken.

Till nyhet
Ett helt nytt transportslag med stor betydelse för regionen – och för hela Norden

Ett helt nytt transportslag med stor betydelse för regionen – och för hela Norden

Fiskerud kommer att ha en viktig roll i det planerade elflygsprojektet FAIR, som Kvarkenrådet i partnerskap med bland annat just RISE, ansökt om finansiering för.

Till nyhet
Elflyg redan nu en realistisk lösning för inrikesflyget

Elflyg redan nu en realistisk lösning för inrikesflyget

Inom projekt är målsättningen att skapa synergier med andra elflygsprojekt i syfte att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

Till nyhet
Direktörens hälsning

Direktörens hälsning

Nutid och framtidsutsikter I omställningens tid – Direktörens hälsning

Till nyhet
Överväldigande internationellt mediaintresse för Kvarken

Överväldigande internationellt mediaintresse för Kvarken

I mars deltog projektet Kvarken Destinations i två media evenemang i den tyska huvudstaden Berlin; International Media Marketplace (IMM) 2020 som samlade 140 tyska resejournalister och Skandinavian Match, som hade fokus på influensers. Närmare 30 medier i form av magasin, dagstidningar, radio och influensers visade stort intresse för Kvarken Destinations.

Till nyhet
Kvarken Destinations vann Scandinavian Outdoor Award -pris

Kvarken Destinations vann Scandinavian Outdoor Award -pris

Botnia-Atlantica projektet Kvarken Destinations vinner SCANDINAVIAN OUTDOOR AWARD (SOA) -priset inom kategorin Best Inspiration. Utmärkelsen SOA TRAVEL delas årligen ut till resedestinationer eller turismföretag på basen av förra årets insatser.

Till nyhet
Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

Det gränsregionala samarbetsorganet Kvarkenrådet höll sitt styrelsemöte i Vasa den 17.2.2020. Kvarkenrådet är Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan och omfattar Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, alla tre Österbottniska landskap samt Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad stad.

Till nyhet
Kvarken Destinations nominerat för Scandinavian Outdoor Award 2020 i kategorin ”Best Inspiration”

Kvarken Destinations nominerat för Scandinavian Outdoor Award 2020 i kategorin ”Best Inspiration”

Projektets hemsida, kvarkendestinations.com som riktar sig till researrangörer och resemedia, med sitt innehåll i form av inspiration för att locka fler besökare till Kvarkenregionen är anledningen till nomineringen.

Till nyhet
Regionens aktörer förbereder sig för eldrivna flyg

Regionens aktörer förbereder sig för eldrivna flyg

Kvarkenrådet har tillsammans i ett brett partnerskap lämnat in en finansieringsansökan för att genomföra ett två-årigt projekt gällande eldrivna flyg.

Till nyhet
Uttalande om transport i Norden

Uttalande om transport i Norden

Uttalelse om transport i Norden De nordiske grensekomiteer som er samlet på Nordens Hus i København 28.-29. januar 2020 slutter seg til Nordisk Råds anbefaling om et ministerråd for nordisk transportsamarbeid. De 12 grensekomiteene arbeider med å styrke transport over de nordiske grensene og forbedring av nødvendig infrastruktur som muliggjør større økonomisk tilvekst og klimavennlige […]

Till nyhet
Kvarken Destinations får beröm och erkännande av internationella researrangörer

Kvarken Destinations får beröm och erkännande av internationella researrangörer

Två länder och sju destinationer med sina exportmogna företag presenteras tillsammans under namnet Kvarken Destinations och når framgång bland internationella researrangörer.

Till nyhet
Direktörens hälsning

Direktörens hälsning

Inspirerad av mötet med Finska riksdagens framtidsgrupp i slutet av november, kan jag konstatera att vi är på rätt väg. Arbetet som görs i Kvarkenregionen skapar givande, intressanta diskussionen, och det är inspirerande att få bidra till och ta del av dessa.

Till nyhet
Nya förutsättningar för besöksnäringen genom samarbetet över Kvarken

Nya förutsättningar för besöksnäringen genom samarbetet över Kvarken

Projektet Destination Kvarken som sammanför ett 40-tal exportmogna små och medelstora turismföretag och sju destinationsbolag i Kvarkenregionen har redan lett till konkreta resultat.

Till nyhet
Europeiska researrangörer bekantade sig med Kvarkenregionen

Europeiska researrangörer bekantade sig med Kvarkenregionen

Projektet Kvarken Destinations hade i mitten av september, glädjen att i samarbete med Visit Finland agera värdar för en visningsresa.

Till nyhet
Workshop för turismföretag och destinationsbolag

Workshop för turismföretag och destinationsbolag

En workshop om de tyskspråkiga marknaderna, som riktar sig till turismföretagare som deltar i projektet Destination Kvarken.

Till nyhet
Publishingpriset – Årets vinnare offentliggörs tisdag 5 november

Publishingpriset – Årets vinnare offentliggörs tisdag 5 november

Filmen som Loveframe AB producerade för projektet Spotlight High-Low Coast är nominerad till Publishingpriset inom kategorin "Filmer som marknadsför destinationer – besökare".

Till nyhet
Nytt flaggskeppsprojekt tas fram i Kvarkenregionen

Nytt flaggskeppsprojekt tas fram i Kvarkenregionen

Kvarkenrådet har i ett brett partnerskap lämnat in en förstudieansökan som syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring regionala utvecklingseffekter av flygtrafik med eldrivna flygplan.

Till nyhet
Festival och firande av nya EGTS

Festival och firande av nya EGTS

A folk festival; a get together for politicians and common people to discuss the future of the region.

Till nyhet
Turismföretagens digitala mognad kartlagd

Turismföretagens digitala mognad kartlagd

Ett av Destination Kvarkens målsättningar är att stöda de i projektet medverkande företagens digitalisering.

Till nyhet
Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

Det gränsöverskridande projektet MABA II (Midway Alignment Botnia Atlantica II) har kommit i mål; nu sammanställs projektresultaten inför slutrapporteringen och aktiviteterna är på slutrakan.

Till nyhet
Finland kan lära sig av Sveriges förmåga

Finland kan lära sig av Sveriges förmåga

Kjell Skoglunds debattartikel i Hufvudstadsbladet 2019/06/13

Till nyhet
Kvarkenrådets praktikant presenterar sig

Kvarkenrådets praktikant presenterar sig

Jag är Lycke Karlsson, 21 år gammal och bosatt i Vasa. Jag blev student från Vörå idrottsgymnasium våren 2018 och studerar nu från hösten 2018 till tradenom vid yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Till nyhet
Ett viktigt steg mot förnyad organisation – Det första helnordiska EGTS-området i Europa

Ett viktigt steg mot förnyad organisation – Det första helnordiska EGTS-området i Europa

Årsmötet gav styrelsen och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med att etablera Kvarkenrådet EGTS – det första helnordiska EGTS området i Europa blir därmed verklighet!

Till nyhet
Logistik och samarbete under Energy Week

Logistik och samarbete under Energy Week

Energy Week 2019 lockade åter igen många besökare med intressanta föreläsningar och ett stort antal utställare.

Till nyhet
Gränsöverskridande konferens 13.3.2019 i Umeå

Gränsöverskridande konferens 13.3.2019 i Umeå

Det blir redovisning av projektresultat från det uppmärksammade projektet E12 Atlantica BA3NET, inlägg om Nordostpassagens möjligheter för vår region samt spännande diskussioner om framtida samarbete i form av EGTS och vilka möjligheter och svårigheter som den nya programperioden för Botnia-Atlantica utgör.

Till nyhet
Direktörens hälsning

Direktörens hälsning

Vi kan med tillfredsställelse konstatera att den reguljära färjetrafiken mellan Finland och Sverige över Kvarken får en fortsättning. Finansieringen av färjan är ordnad, planerna är i skick och beställningen är undertecknad.

Till nyhet
Välkommen att vara med och utforma KvarkenSat programmet

Välkommen att vara med och utforma KvarkenSat programmet

Rymdentusiast, välkommen till regionens första brainstorming session om ”Space Digital Economy Innovation Center”!

Till nyhet
Kvarken Link har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet med RMC

Kvarken Link har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet med RMC

Kvarken Link och Rauma Marine Constructions har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet för den nya bil- och passagerarfärjan mellan Vasa och Umeå.

Till nyhet
Unikt samarbete med kontrasterna som drivkraft

Unikt samarbete med kontrasterna som drivkraft

Både svenska och finska aktörer på båda sidor av Kvarken inledde i augusti en ny satsning för att öka Kvarkenregionens attraktionskraft och synlighet gentemot researrangörer och turister.

Till nyhet
Nya Kvarkenfärjan ska byggas i Raumo

Nya Kvarkenfärjan ska byggas i Raumo

Styrelsen för Kvarken Link har idag beslutat att ingå intentionsavtal (Letter of Intent) med Rauma Marine Constructions Oy (RMC). Beslutet baserar sig på resultatet av den offentliga EU-upphandling som inleddes 2 juni 2018.

Till nyhet
Vi är en sammanhängande tillväxtregion – dags att rita om kartan!

Vi är en sammanhängande tillväxtregion – dags att rita om kartan!

Kvarkenrådet som hittills fungerat som en registrerad förening vill lyfta det gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen till en ny högre nivå. Föreningen Kvarkenrådet r.f. ska bli Kvarkenrådet EGTS, det första helnordiska EGTS-området (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete).

Till nyhet
Kvarkenrådet EGTS framskrider

Kvarkenrådet EGTS framskrider

Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska).

Till nyhet
Välkommen på arbetsmöte om rymdekonomi!

Välkommen på arbetsmöte om rymdekonomi!

Välkommen på Vasa regionens första brainstorming session om Space Digital Economy Innovation Center! Har du redan idéer, eller är intresserad av att höra vad rymdekonomin kan tillföra din organisation - kom med!

Till nyhet
Project platforms approved for the first time in Interreg Baltic Sea Region

Project platforms approved for the first time in Interreg Baltic Sea Region

Six project platforms were selected by the Monitoring Committee of Interreg Baltic Sea Region at its 9th meeting 7th of June 2018 in Tallinn.

Till nyhet
Kvarkentrafikens jubileumsseminarium kulminerade med en presentation av planerna för färjan

Kvarkentrafikens jubileumsseminarium kulminerade med en presentation av planerna för färjan

Kvarkentrafikens 70-årsjubileum och rederiet NLC Ferrys – mera känt som Wasaline - femårsjubileum firades med ett seminarium på M/S Wasa Express den 13 september 2018. Temat för jubileumsseminariet var Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter.

Till nyhet
Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”

Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”

Kvarken Link AB som utreder förutsättningarna för en ny färja i Kvarken mellan Vasa och Umeå har efter en omfattande analys av inkomna intresseanmälningar nu inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången” genom att lämna in bindande anbud på en ny färja.

Till nyhet
Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder?

Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder?

Välfungerande gods- och persontransporter är en förutsättning för en positiv utveckling av den nordiska välfärden i en allt mer globaliserad värld. Detta skapar behov av goda väg-, järnvägs- och sjöfartsförbindelser oberoende av landsgränser, vilket också är centralt i EU:s transportpolitik.

Till nyhet
Bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt

Bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt

Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder.

Till nyhet
SAVE THE DATE 13.9.2018

SAVE THE DATE 13.9.2018

Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter

Till nyhet
Landskapsråd Olav Jerns hälsning

Landskapsråd Olav Jerns hälsning

Kvarkenrådets medlemmar samlades till årsmöte i Umeå måndagen den 21 maj. Årsmötet godkände enhälligt Kvarkenrådets nya strategiplan.

Till nyhet
NSB CoRe – Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

NSB CoRe – Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

NSB CoRe projektet sätter utvecklingsarbetet i Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

Till nyhet
Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen – Tillsammans för utökat och förstärkt samarbete

Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen – Tillsammans för utökat och förstärkt samarbete

Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen.

Till nyhet
Kutsu/Inbjudan: Passion for Nordic 13.6.2018 18.00-21.00 Bock`s Corner Village

Kutsu/Inbjudan: Passion for Nordic 13.6.2018 18.00-21.00 Bock`s Corner Village

Viexpos och de österbottniska landskapens speciella styrka är den naturliga kontakten till Skandinavien. Från den österbottniska kusten är kontakten naturlig, språken och kulturen bekanta, förbindelserna goda och samarbetstraditionen stark.

Till nyhet
Historiskt beslut – gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen förstärks ytterligare

Historiskt beslut – gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen förstärks ytterligare

Kvarkenrådets medlemmar samlades till årsmöte i Umeå måndagen den 21. maj. Mötet resulterade i ett historiskt beslut om att inleda arbetet med att ombilda gränskommittén Kvarkenrådet från registrerad förening till en ny organisationsform, EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, EGTC på engelska).

Till nyhet
Kalle´s Inn har utsetts till Årets inhemska turismföretag – ”En stor ära för hela regionen”

Kalle´s Inn har utsetts till Årets inhemska turismföretag – ”En stor ära för hela regionen”

Juryn byggde sin bedömning på följande urvalskriterier: ”Företaget har förnyat sig anmärkningsvärt under de senaste åren, särskilt i form av havsnära inkvarteringsprismor av glas, vilka är exempelvis en av favoritdestinationerna bland japanska turister."

Till nyhet
Vad hindrar en gränsöverskridande planering?

Vad hindrar en gränsöverskridande planering?

Slutkonferensen för projektet E12 Atlantica Transport, som hölls i Vasa den 14-15 mars 2018, inleddes med att deltagarna fick en helhetsöversikt av projektet och de gränshinder som utkristalliserats under arbetets gång.

Till nyhet
Ordförande Lennart Holmlunds hälsning

Ordförande Lennart Holmlunds hälsning

Kvarkenrådet har under de gångna åren jobbat målmedveten för att säkra den för samarbetet livsviktiga färjeförbindelsen över Kvarken. Projektet har starkt stöd i regionen, men ännu krävs det stora insatser från både politiker och tjänstemän innan den nya färjan står i hamnen.

Till nyhet
Tunga argument talar för Kvarkenregionen 
- även ur ett europeiskt perspektiv

Tunga argument talar för Kvarkenregionen 
- även ur ett europeiskt perspektiv

Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön-Baltikum-korridoren, som en del av det transeuropeiska TEN-T transportnätet.

Till nyhet
E12 ur ett nordiskt perspektiv

E12 ur ett nordiskt perspektiv

Den parlamentariska samarbetsorganisationen Nordiska Rådet fanns på plats under slutkonferensen för E12 Atlantica Transport och representerades av seniorrådgivare Johan Lindblad. Han sammanfattade projektet ur ett nordiskt perspektiv som ”förträffligt, konkret och nyttigt”.

Till nyhet
E12 ur näringslivets, tjänstesektorns och turismnäringens synvinkel

E12 ur näringslivets, tjänstesektorns och turismnäringens synvinkel

Välfungerande godstransporter och persontransporter är viktiga förutsättningar för fortsatt positiv utveckling och välfärd i Norden. Under slutkonferensen fick deltagarna ta del av båda perspektiven – samt även turismnäringens syn på regionens infrastruktur.

Till nyhet
Gemensam vilja och strategi ska ta oss vidare

Gemensam vilja och strategi ska ta oss vidare

Slutkonferensen för E12 Atlantica Transport i Vasa avrundades med en paneldebatt. Hur ska vi använda resultatet av projektet och vilka utmaningar står vi nu framför? Vad är nästa steg – och, kanske viktigast av allt - vem gör vad?

Till nyhet
Var nyfiken!

Var nyfiken!

Var nyfiken! Kom och bekanta dig med Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High‐Low Coast som visar upp sig på Österbottens Stormässa 7–8.4 i Botniahallen i Korsholm.

Till nyhet
Historiskt möte kring nordisk infrastruktur

Historiskt möte kring nordisk infrastruktur

Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder.

Till nyhet
Resultatet av E12 Atlantica Transport: 
En unik, gemensam trafikstrategi

Resultatet av E12 Atlantica Transport: 
En unik, gemensam trafikstrategi

Det gränsöverskridande projektet E12 Atlantica Transport är inne på sin slutspurt och under arbetets gång har man förädlat ett av de redan mest utvecklade samarbetena i Norden – det kring transportstråket E12.

Till nyhet
Hjälp för företag hitta grannländernas lagar

Hjälp för företag hitta grannländernas lagar

Det nordiska Gränshinderrådet bockade under fjolåret av sex hinder för fri rörlighet i Norden, och kunde avskriva dem som lösta.

Till nyhet
Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd

Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd

Projekthanteringsbolaget Kvarken Link Ab Oy, som ägs gemensamt av Umeå kommun och Vasa stad, har den 18 januari 2018 skickat en informationsförfrågan, sk. RFI/Request for Information, till 17 varv runtom i världen.

Till nyhet