Nyheter

 • 16.01.2017

  Spotlight High-Low Coast vid internationella resemässan MATKA2017

  Spotlight High-Low Coast marknadsför regionerna Kvarkens skärgård/Höga kusten och Umeå vid internationella resemässan MATKA2017
  Läs mera

 • 10.01.2017

  Rekordantal passagerare över Kvarken

  184 144 passagerare reste med Wasaline år 2016. Passagerarmängden ökade med 9,2%. 2015 var mängden 168 557. Passagerarfordon ökade med 10,4 % och antal bussar ökade med 18,3 %. Fraktmetrarna minskade med 7,2 % och det transporterades 2,3 % mindre ton frakt.
  Läs mera

 • 19.12.2016

  Direktörens hälsning 2016

  Året som gått har innehållit både framgångar och motgångar. Efter ett gott genomförande av Midway Alignment projektet lämnades en ny CEF-ansökan in, med både Finlands och Sveriges regeringars stöd i ryggen, i hopp om att erhålla EU-stöd för att inledda byggandet av en ny, innovativ, specialanpassad färja för Kvarkentrafiken.
  Läs mera

 • 19.12.2016

  Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

  WP1 - Funktionellt transportstråk
  Läs mera

 • 08.12.2016

  En katalysator för Kvarkenregionen

  Många förknippar kanske Kvarkenrådet främst med färjetrafiken och projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Även om detta stått i fokus de senaste åren, pågår inom föreningen även ständigt mycket annat arbete. Utvecklingschef Susanna Ehrs berättar här mer om vad Kvarkenrådet egentligen är och gör.
  Läs mera

 • 05.12.2016

  Digitalisering inom godstransport ger transparens

  Samarbetsprojektet E12 Atlantica Transport, som koordineras av Kvarkenrådet, genomförs i samverkan mellan finländska, svenska och norska partner, som fortsätter arbetet med tidigare genomförda transportprojekt genom att utveckla trafikkorridoren E12. Det gränsöverskridande projektet startade i början av 2016 och är indelat i tre helheter: funktionellt transportstråk för gods och passagerare, strategier...
  Läs mera

 • 30.11.2016

  Livliga diskussioner kring mål och vision i E12-korridoren

  Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap samlades i november i Lycksele i ett andra av tre arbetsmöten. Dagens tema var gemensamma mål och delmål för transportsystemet i E12-korridoren. Diskussionerna kretsade därmed t.ex. kring en gemensam vision, viktiga målpunkter i geografin och kvalitetsmål i infrastrukturen. Visionen bygger vidare på regionala och nationella visioner och mål.
  Läs mera

 • 22.11.2016

  Dokumentation från Gränsregionalt forum 2016

  Dokumentation från dagen
  Läs mera

 • 21.11.2016

  Hälsningar från Vegaöarna

  Inom projektet Spotlight High-Low Coast företogs en studieresa till ett av våra nordiska världsarv – Vegaöarna. Vegaöarna är ett kulturarv som fick sin världsarvsstatus år 2004, ett par år före Kvarkens skärgård och fyra år efter Höga kusten.
  Läs mera

 • 14.11.2016

  Reportage: Världsarvet Vegaöarna – ett levande världsarv

  Projektgruppen för Spotlight High-Low Coast besökte Världsarvet Vegaöarna under tiden 18-20.10.2016. Här kan du läsa projektledare Marianne Sjöströms resereportage.
  Läs mera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21