Nyheter

 • 06.09.2017

  Gemensam trafikstrategi för hela E12-korridoren – Första stegen är tagna

  Föreningarna Kvarkenrådet, Blå̊ Vägen och MidtSkandia har länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Inom projektet E12 Atlantica Transport, som startades i januari 2016, arbetar man för att utveckla samarbetet. Just nu utvecklas samarbetet genom att utarbeta en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi.
  Läs mera

 • 27.06.2017

  Finland och Sverige behöver varandra - mer än någonsin

  Som VD för Finsk-svenska handelskammaren har Kjell Skoglund, ursprungligen hemma från Kristinestad i Finland, sett hur näringslivet under de senaste decennierna konkretiserat det nordiska samarbetet. Utvecklingen fick sin start för cirka 20 år sedan, då flera stora börsbolag fusionerades. Sedan dess har över 700 fusioner skett mellan länderna och samarbetet är i dag starkare än någonsin.
  Läs mera

 • 20.06.2017

  Redo att expandera i Finland

  Martin & Servera levererar färskvaror till finska Lappland Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Koncernen levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över tusentals kunder runt om i hela Sverige – och sedan i höstas även till norra Finland. Intresset för den finska marknaden är stort och man är redo att expandera till övriga delar av landet, så snart de rätta logistiska lösningarna hittas.
  Läs mera

 • 20.06.2017

  Styrelsemedlem Asko Peltolas hälsning

  Samarbete inom turism ger resultat
  Läs mera

 • 20.06.2017

  Byggandet av innovationscentret har kommit igång

  Bock's fortsätter utveckla Österbotten
  Läs mera

 • 19.06.2017

  SAVE THE DATE 26.10 – Gränsöverskridande seminarium riktat till besöksnäringen

  SAVE THE DATE
  Läs mera

 • 14.06.2017

  Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

  WP1Systemanalysen är klar och färdig för att användas som grund för arbetet i WP2. Case-studierna har rullat på bra, men ännu krävs arbetsinsatser för att hitta och garantera transporter på järnväg längs Tvärbanan. Samtal förs med Hector Rail och Green Cargo.
  Läs mera

 • 08.06.2017

  E12 Atlantica BA3NET är äntligen igång

  Projektledningen tackar för alla ansträngningar inför projektstart. Botnia-Atlanticaprojektet E12 Atlantica BA3NET som är systerprojekt till E12 Atlantica Transport blev beviljat av styrkommittén den 1 december.Eftersom samtliga interregionala program riskerade att få minskad budget från Stortinget avvaktade projektet med projektstart tills fylket gett sitt ok, vilket skedde den 18 januari.
  Läs mera

 • 06.06.2017

  Intensiv marknadsföringsturné

  Spotlights marknadsföringsturné Two countries – one world natural heritage fick fortsättning
  Läs mera

 • 22.05.2017

  Redo för export? Gränsöverskridande kunskaper för turismaktörer

  Hållbar turism, värdskap, internationalisering och samarbete var teman i seminariet som riktade sig till turismbranschen och arrangerades 10–11 maj. Deltagarna var företagare och aktörer inom turismbranschen och de kom från Vasaregionen, Umeå och Höga kusten. Seminariet ordnades i samarbete mellan Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High-Low Coast, projektet Effekt och AC Hållbar Export. Motsvarande seminarium planeras till hösten 2017.
  Läs mera