19.06.2014

Inbjudan till seminarium i Almedalen 2 juli

INBJUDAN TILL SEMINARIUM

Almedalen 2 juli 2014 9.30-13.00
”Hur säkrar vi transporterna i norra Sverige, Finland och Norge?” – Midway Alignment och Norrbotniabanan

PROGRAM

Gå till "Nyheter "