28.09.2016

Infotillfälle om internationalisering för turismföretagare i Vasaregionen

Måndag, 24.10.2016

09:00 — 12:00

Tropiclandia, Sommarstigen 1, Vasa

 

Välkommen på informationstillfälle som riktar sig till turismföretagare i Vasaregionen. Temat under förmiddagen är internationalisering.

Program:

9.00 Projektet Merellinen saaristo, status
Heli Saari, Visit Finland och Max Jansson, Visit Vasa

9.30 Hur kan Visit Finland hjälpa turismföretagare nå den internationella marknaden, t.ex. My Stay
Heli Saari, Visit Finland

10.15 Visit Finlands kriterier för internationalisering
Heli Saari, Visit Finland

10.45 Paus

11.00 Aktuella projekt i nejden
Marianne Sjöström, Kvarkenrådet & Peter Källberg, VASEK

11.30 Företagsstöd och annat aktuellt
Matias Smeds, NTM-centralen i Österbotten

Anmälan till informationstillfället senast 20.10 via länken https://response.questback.com/sekesvasek/matkailuturism. I samband med anmälningen vänligen meddela om eventuell diet.

Tillsammans gör vi Vasaregionen ännu attraktivare för turisterna!

 

Gå till "Nyheter "