22.04.2014

Kvarkenrådets, MidtSkandias och Blå Vägens gemensamma samverkans- och framtidskonferens 22 maj

Kvarkenrådet, MidtSkandia och Blå Vägen ordnar en gemensam samverkans- och framtidskonferens 22 maj 2014 i Lycksele. Före konferensen hålls Kvarkenrådets årsmöte.

PROGRAM för deltagare från Sverige

PROGRAM för deltagare från Finland

Anmälan senast 13 maj till info@kvarken.org

Gå till "Nyheter "