06.03.2014

Österbottens Företagarförening ordnar studieresa till Umeå 28-29.3

Närpes Företagare arrangerar i samarbete med Österbottens Företagarförenings kvinnoutskott en studieresa till Umeå. Resan är öppen för alla medlemmar inom ÖF. Under resan får vi delta i en föreläsning/workshop tillsammans med Eliina Puijola om hur ”vi bygger varumärken” för företag. Eliina har ett eget företag – Hienosäätö oy – och har skapat många varumärken tillsammans med olika företag.

I Umeå kommer vi att delta i det program vår värd Anna Isaksson från Företagarna i Västerbotten skapat åt oss i samverkan med andra aktörer. Vi gör olika studiebesök och träffar andra företagare vid en gemensam middag på fredagskvällen. Under den gemensamma middagen finns möjligheter till att nätverka och knyta kontakter mellan företag.

PROGRAM

Gå till "Nyheter "