03.03.2017

Sju nordiska gränshinder revs 2016

Sju nordiska gränshinder avskaffades i fjol, efter att Gränshinderrådet pressat regeringarna att finna en lösning. Bland annat försvann skyldigheten för småföretagare med arbetsmaskiner att deponera moms när de ska jobba i Norge – en tidigare konkurrensnackdel för svenska och finska företag.

Omkring 65 000 nordiska medborgare bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Tillsammans bidrar de nordiska gränspendlarna med 5,3 miljarder euro till den nordiska ekonomin, samtidigt som länderna sparar in arbetslöshetsersättningar i miljonbelopp. 75 procent av pendlingen i Norden går från Sverige till ett annat nordiskt land. Men trots att de nordiska länderna integrerat sina arbetsmarknader ända sedan 1950-talet, kvarstår hinder och nya uppstår hela tiden.

Gränshinderrådet har de nordiska regeringarnas uppdrag att bekämpa de gränshinder som bromsar jobb och tillväxt i Norden. Rådet prioriterar de viktigaste gränshindren och försöker sedan driva fram en lösning hos berörda departement.

Arbetet resulterade under 2016 i sju rivna gränshinder och förbättrad rörlighet för bland annat svenska snöskoterförare, unga isländska arbetssökande, universitetsutbildade grönlänningar och maskinförare i Norge.

- Gränshinderrådets arbete handlar inte om storpolitik, utan om att på ett pragmatiskt sätt främja en stor vision: Att göra Norden till världens mest integrerade region, säger Risto EJ Penttilä som varit ordförande i Gränshinderrådet under året.

Här är de hinder som lösts med hjälp av Gränshinderrådet under 2016:
• Företag som ska ta in arbetsmaskiner i Norge slipper deponera moms i Norge.
• Svenskt förarbevis för snöskoter godkänns nu i Norge
• Den som arbetat och fått arbeidsavklaringspeng (ersättning vid nedsatt arbetsförmåga) i Norge kan få rätt till a-kassa i Sverige.
• Isländska ungdomar har fått rätt att resa till EU-länder med bibehållen arbetslöshetsersättning eller socialbidrag.
• Finländare som arbetat en period utomlands kan få rätt till vuxenutbildningsstöd i Finland
• Arbetet är påbörjat för att säkra att grönländska utbildningar ska godkännas i övriga Norden
• De nordiska statistikmyndigheterna har inlett ett samarbete för att utveckla den gränsregionala statistiken. Pengar har avsatts i Nordiska Ministerrådets budget för att föra statistik över hur människor rör sig över gränserna för att arbeta eller studera.

Under 2016 avskrev Gränshinderrådet också fem gränshinder som regeringarna inte anser går att lösa. Dessa stryks från rådets lista och ger plats åt andra hinder som Gränshinderrådet kan driva i stället.

- Utmaningen i gränshinderarbetet är ofta de sociala rättigheterna och skattefrågorna, alltså att arbetstagare, studerande och pensionärer ska kunna flytta mellan länderna med bibehållna rättigheter. Vi behöver också underlätta för unga, genom ett ömsesidigt erkännande av yrkesutbildningar i Norden. Detta blir mitt fokus 2017, säger Svein Ludvigsen som leder Gränshinderrådet i år.

Så mycket bidrar gränspendlingen till den nordiska ekonomin, enligt Öresundsinstitutets beräkningar:

NMRsv

I Gränshinderrådets årsrapport för 2016 finns mer att läsa om statusen för alla de 29 gränshinder som rådet arbetat med under året.

För kommentarer och frågor om Gränshinderrådets arbete, kontakta:
Claes Håkansson, Gränshinderrådets sekretariat, + 45 29 69 29 20
Svein Ludvigsen, ordförande i Gränshinderrådet 2017, fisksl@frisurf.no

Gå till "Nyheter "