12.02.2014

VIS-VAA: Tidning delas ut till alla invånare i världsarvskommunerna

Kvarkenrådet har tillsammans med världsarvskommunerna, Länsstyrelsen Västernorrland, Forststyrelsen och Österbottens förbund de senaste två åren drivit Botnia-Atlantica projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer”. I projektet har över 1500 invånare, främst lärare, företagare, tjänstemän, politiker och guider deltagit i världsarvsutbildningar och utbytesträffar för att lära sig mera om vårt gemensamma världsarv. Syftet har varit att få fler att förstå vad världsarvsstatusen innebär och att utveckla samarbetet över landsgränsen. Då svenska Höga Kusten år 2000 och finska Kvarkens skärgård år 2006 tilldelades världsarvsstatus tog man på sig ett ansvar att bevara, vårda och ta vara på den unika miljö som utgör världsarvet. Det här sker idag på många plan och hos många aktörer runt om i världsarvskommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm och Vörå. Såväl statliga myndigheter och kommuner som företagare, lärare och alla invånare har alla del i ansvaret att rota världsarvstanken hos oss själva och hos kommande generationer. Som ett led i det arbetet har ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer” också verkat för att sprida information om världsarvet till allmänheten. Det har skett genom olika tematimmar och evenemang runt om i världsarvskommunerna.

Projektet avslutas nu med publikationen ”Högt möter lågt”, där nya världsarvsambassadörer kommer till tals. Projektets aktiviteter presenteras och läsarna får ta del av information om varför Höga Kusten/Kvarkens skärgård är världsbäst på landhöjning och vad det innebär för var och en av oss. Tidningen delas ut gratis till alla hushåll i världsarvskommunerna i Finland mellan den 13-19 februari och i Sverige den 18 februari. Håll ögonen öppna och lär dig mera om vårt världsarv!

 

omslag svenskfinland

För mera information, kontakta projektledarna:
Susanne Skata, Kvarkenrådet
tel. +358 40 585 6400
susanne.skata@kvarken.org

Milly Lundstedt, Länsstyrelsen Västernorrland
tel. +46 70 191 7676
milly.lundstedt@lansstyrelsen.se

Gå till "Nyheter "